Organisatsioonist

YES 2012

MTÜ YFU Eesti peab oluliseks programmi kvaliteetset korraldust ning soovime pakkuda Teile tunnustatud ning turvalist vahetusaasta kogemust. Programmitasu kasutame vaid kvaliteedi tagamiseks vajalikele tegevustele.

YFU ehk Youth For Understanding on organisatsioon, mis koorus välja II maailmasõja traagikast. Just sõjakoledustest põhjustatud hirm võõraste ja teistest erinevate ees ajendas Rachel Andreseni astuma reaalseid samme tolerantsema ning rahulikuma maailma heaks. Nii sai alguse tänaseks ülemaailmseks võrgustikuks kasvanud rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuv organisatsioon Youth for Understanding. Tänapäeval osaleb vahetusprogrammides üle maailma igal aastal üle kolme tuhande 15-18aastase noore. Tegutsevaid YFU-rakukesi on pea 60 riigis. Täpsema ülevaate YFU võrgustikku kuuluvatest organisatsioonidest saab, kui külastada meie ühist kodulehekülge www.yfu.org

Mittetulundusühing YFU Eesti vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärk on õpilasvahetuse korraldamine Eesti ja teiste riikide vahel vastavalt YFU poolt kehtestatud standarditele. Nii korraldatakse õpilasvahetuse propageerimiseks erinevaid üritusi, jagatakse taotlejatele stipendiume ja tehakse palju muud seonduvat.

YFU Eesti pakub haridusliku eesmärgiga kultuurivahetusprogramme juba alates 1992.aastast. Esimesed õpilased said võimaluse minna välismaale samal hetkel, kui Eesti vabanes ja taastati Eesti Vabariik. YFU Eesti MTÜ töötab selle nimel, et vahetusaasta kogemusega noored ja pered saaksid panustada oma tõekspidamisi ja kogemusi nii nende eneste kui ka kogu ühiskonna heaolu suurendamisse. YFU võimaldab haridusliku sisuga väliskogemust 15-18 aastastele noortele ning Eesti peredele, kes võtavad vastu välisriikidest pärit õpilasi. 25 tegutsemisaasta jooksul on Eestist vahetusaastal käinud pea 1500 õpilast ning 500 noort välismaalt on saanud elada Eesti peredes. Liikmeid on organisatsioonis kokku 578, kellest üle 2/3 on noored. YFU Eesti liikmed jagunevad tegevliikmeteks ja toetajaliikmeteks. YFU nõukogu, juhatus ja grupijuhid toimivad vabatahtlikuna. YFU Eesti tegevuste elluviimiseks töötab palgalistel ametikohtadel 9 töötajat, kellest 1 tegutseb rahvusvahelise YFU katusorganisatsiooni heaks.

Youth For Understanding is a dream come true…. To be part of it brings out the best in all of us. Each of us who has shared the magic of its being has contributed [to] something bigger than we are. We have learned to love and be loved, to trust and be trusted, to open our homes and our hearts to all people, everywhere. – Dr. Rachel Andresen

YFU organisatsioonide võrgustik on rahvusvahelise õpilasvahetuse maastikul tuntud juba 60 aastat, kui esimene grupp noori Saksamaalt ja Austriast suundus Ameerika Ühendriikidesse vahetusaastale. Sellest ajast peale on enam kui 250 000 noort osalenud YFU kultuurivahetusprogrammides.

 

YFU Eesti juhatus

YFU Eesti MTÜ juhatus korraldab organisatsiooni käekäiku analüüsides ning sellele reageerides meie igapäevast tegevust. See hõlmab näiteks YFU esindamist õiguslikes toimingutes, aastaaruande ning tegevuskava koostamist, eelarve kinnitamist ning muuhulgas ka töölepingu sõlmimist tegevjuhiga.

Ken Põldis
Juhatuse esimees

Noorte häälekandja

 

Ketlin Peterson
Juhatuse liige

Õigusvaldkonna esindaja

Kaie Lõoke
Juhatuse liige

Finantsvaldkonna esindaja

Anneli Võsandi
Juhatuse liige

Haridusvaldkonna esindaja

YFU Eesti nõukogu

YFU Eesti MTÜ nõukogu kannab vastutust organisatsiooni strateegliste suundade väljatöötamise eest. Lisaks on nõukogu ülesanne abistada juhatust, koolitada välja selle liikmed ning anda hinnang juhatuse tööle. Nõukogu panustab ka stipendiumipõhimõtete loomisele ning täidab aukohtu rolli liikmetevaheliste küsimuste lahendamisel.

Terje Tiiman
Nõukogu esimees

Riina Tallo
Nõukogu liige

Mari-Liis Kumm
Nõukogu liige

Olga Tuulik
Nõukogu liige

Vanessa Roosmets
Nõukogu liige

Liisa-Triin Miller
Nõukogu liige

Kadi Kuusmann
Nõukogu liige