Tagasiside

TAGASISIDE

Kui osalesid YFU "Aasta, mis muutis mind" või "Sotsiaalne ettevõtlus YFU näitel" töötoas, siis täida tagasisideankeet SIIT

Kui osalesid YFU infotunnis vahetusõpilaseks saamisest, siis täida tagasiside SIIT