Ma olen liige

MA OLEN LIIGE

Kes on liige

YFU Eesti maailm on kirju! Võimalus on kaasa lüüa vabatahtlikuna ja anda enda panus organisatsiooni jätkusuutlikusse. Enamasti on vabatahtlikeks endised vahetusõpilased ja vastuvõtvad perekonnad, nemad on just need, kes annavad edasi teavet ja kogemust. YFU vabatahtlikud otsivad programmidesse uusi osalejaid, valivad ja koolitavad, toetavad ja nõustavaid uusi vahetusõpilasi ja vastuvõtvaid perekondi.

Kuid, liikmena avaneb sulle veel teine dimensioon - saad kaasa rääkida organisatsiooni enda arengus ja saada osa YFU infovoost.  YFU liikmeskonna moodustavad vabatahtlikud, kes on esitanud toetaja- ja/või tegevliikme avalduse. Kokku on meid üle 500 tegev- ja toetajaliikme. 

Sul on selleks ka võimalus - astu YFU Eesti liikmeks! Tule ja ühine YFUga ning aita uutel õpilastel ja peredel oma unistused teostada! Samal ajal saad ka ise väärtuslikke rahvusvahelisi vabatahtliku töö kogemusi ja mine tea ehk täituvad ka Sinu enda ambitsioonid.

Liikme õigused

Toetajaliige

Kui sul on vahetusaasta kogemus, näiteks õpilase, pere, õe, venna või kasvõi vanaemana, astu avalduse alusel YFU Eesti toetajaliikmeks. Soovi korral on võimalik taotleda toetajaliikmeks saamist ka ajal, kui sõlmid VÕP või SÕP/VAP lepingu, täites sama avalduse. Toetajaliikmeks saavad astuda ka kõik muud YFU sõbrad, kellel pole otsest YFU-kogemust, kuid kel on soovi ja võimalust toetada YFU Eestit oma teadmistega, majanduslikult või mõnel muul viisil.

Tegevliige

Kui oled vähemalt 18-aastane ja aktiivselt YFU tegemistes kaasa löönud, siis on sul võimalus kandideerida YFU Eesti tegevliikmeks. Tegevliikmena on sul õigus muu hulgas otsustada üldkoosolekul hääletamise kaudu YFU Eesti juhtimise üle, olla valitud selle juhtorganitesse ning arendada ennast YFUga seotud rahvusvaheliste tegevuste kaudu.

Liikme kohustused

Toetajaliige

Pidada kinni YFU Eesti liikmetele kehtestatud ning omal vabal tahtel võetud kohustustest organisatsiooni sees. Võtta osa YFU Eesti tegemistest olles kursis organisatsiooni igapäevatöö ja peamiste arengusuundadega. Järgida YFU Eesti põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning Basic Standardit. Mitte kahjustada oma tegevusega YFU Eesti mainet ja suhtuda hoolikalt organisatsiooni varasse.

Tegevliige

Lisaks toetajaliikme kohustustele saad tegevliikmena osaleda YFU Eesti üldkoosolekul või volitada seda tegema mõnd teist tegevliiget. 

 

"Tänu avatud silmaringile, omandatud keelele ning YFUle, kus õppisin vabatahtlikuna inimesi ja üritusi koordineerima, nähti minus potentsiaali suuremateks tegudeks, kui ma ise oleksin uskunud."

Liisu Miller, Rootsi 2009/2010

"Tunnen, et olen kasvanud koos YFUga. Seda mitte tingimata ja ainult mahtude osas, vaid kindlasti ka sügavuses. Mulle meeldib see, et YFUs lastakse soovi korral jalgratast leiutada, keegi ei rahuldu keskpärasusega ja väljakutsed panevad paljudel silmad särama."

Kadi Metsmaa
, Šveits 2001/2002

"On erakordne, mil määral YFU usaldab noori ning et just vabatahtlikud on organisatsiooni kandev jõud. YFU pakub noorele just kui esimest töökogemust ning valmistab ta samaaegeselt ette „pärismaailmaks“. YFU on mulle õpetanud meeskonnatööd, lubanud mul end avastada ja arendada juhina. YFUst on saanud minu elu tähtis osa ning minu teine pere."
Martin Arro, Norra 2009/2010

Kuidas saada liikmeks

YFU Eesti liikmeks astumisel tuleb esmalt tutvuda YFU Eesti Põhikiri ja täita liikmeavaldus. Liikmeavaldus esitatakse YFU juhatusele, kes kinnitab liikme vastuvõtmise järgneval juhatuse koosolekul. Peale liikmestaatuse kinnitamist võtame sinuga ühendust, et öelda - Tere tulemast! 

Liikmeks saamisel on tarvis avaldus alla laadida, täita, allkirjastada ja toimetada kontorisse. Avalduse võib YFU-le saata e-posti yfu@yfu.ee teel digitaalselt allkirjastatult või siis kasutada maad mööda liikuvat posti. 

Mõnusaid yfukaid Eestis on juba üle 500 liikme! 

Oled oodatud meie suurde YFU perre!
Sinu YFU

Tegevliikmeks astumisel on eeldus, et lisaks avaldusele omad vähemelt ühte YFU tegevliikmest soovitajat, kes täidab soovituskirja.