Andmekaitse YFU Eestis

YFU EESTI ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED

Meil on äärmiselt hea meel, et olete otsustanud külastada YFU Eesti veebilehekülge www.yfu.ee ning huvitute meie kodulehel leiduvast teabest ning pakkumistest.

YFU Eesti on mittetulundusühing, mis edendadab kultuuridevahelist õpet, demokraatlikku mõtteviisi ja sotsiaalset vastutust, pakkudes noortele inimestele võimaluse kogeda uut kultuuri läbi õpilasvahetuse, omandades uusi kogemusi vahetusperekonnana või võttes mõtestatud vastutus vabatahtlikuna tegutsedes. Sealjuures on isikuandmete kaitse YFU Eesti jaoks väga oluline.

Käesolev privaatsuspoliitika põhimõtete kogumi väljavõte võimaldab Teile ülevaadet sellest, kuidas ja milliseid isikuandmeid YFU Eesti koduleheküljega www.yfu.ee kogub ja töötleb, ning mis on kogutud andmete töötlemise aluseks.

YFU Eesti MTÜ (registrikood: 80011526, asukoht: Kevade 4a-1, Tallinn, 10137 Harjumaa) kohustub rakendama asjakohaseid tehnilisi ning korralduslikke meetmeid, et mõtestatult tagada kogutud isikuandmete kaitse. Küsimuste korral pöörduge YFU Eesti andmekaitse eest vastutava isiku poole, kelleks on juhatuse esimees.

  • Isikuandmete liigid

Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (s.o. „andmesubjekti“) kohta, näiteks nimi, aadress, telefoninumber ja meiliaadress. YFU Eesti püüab alati kaitsta isikuandmeid parimal võimalikul viisil, mistõttu YFU Eesti kogub ja töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate seaduste ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele jaotuvad andmed kahte kategooriasse: isikuandmed (n.ö. „mitteeriliigised“) ja eriliigilised (n.ö. „delikaatsed“) isikuandmed. YFU Eesti töötleb vastavalt suhtele andmesubjektiga nii mitteeriliigilisi isikuandmeid, kui ka eriliigilisi isikuandmeid.

  • Isikuandmed

Mitteeriliigiliste isikuandmete hulka, mida YFU Eesti vastavalt olukorrale töötleb, kuuluvad näiteks kontaktandmed (aadress, telefoninumber, meiliaadress), sünniaeg, veebilehitseja ajalugu jm. Järgnevates punktides kirjeldatakse täpsemalt, mis alusel ja millistes olukordades YFU Eesti mitteeriliigilisi isikuandmeid töötleb.

  • Eriliigilised isikuandmed

Õpilasvahetus- ja vahetuspereprogrammide teostamise ning töötajate palkamise eesmärgil töötleb YFU Eesti ka eriliigilisi isikuandmed. Nende hulka kuuluvad näiteks terviseandmed ja elulookirjeldus, sh vabatahtlikkuse alusel avaldatud andmed hobide ning poliitiliste ja usuliste vaadete kohta. Järgnevates punktides kirjeldatakse täpsemalt, mis alusel ja millistes olukordades YFU Eesti eriliigilisi isikuandmeid töötleb.

Kodulehekülg

Meie veebilehekülje kasutamiseks ei ole isikuandmete avaldamine üldiselt vajalik. Kasutades aga meie pakutavaid veebiteenuseid siiski kogutakse vabatahtlikkuse alusel isikuandmeid. Näiteks kui soovite täita kodulehe kaudu taotlusankeeti õpilasvahetusprogrammi kandideerimiseks, küsime teilt erinevaid isikuandmeid, et taotlusprotsessiga edasi minna.

  • Mitteisikustatud andmete kogumine

Andmeturvalisuse tagamiseks ja kodulehe kasutajasõbralikkuse parandamise huvides kogub YFU Eesti veebilehekülg iga külastusega automaatselt mittepersonaalseid andmeid. Näiteks salvestatakse andmed arvuti IP aadressi, kasutusel oleva veebibrauseri ja operatsioonisüsteemi kohta, ning domeeninime kohta, mida külastasite vahetult enne meie veebilehele jõudmist; samuti selle kohta, mitu korda olete meie kodulehekülge külastanud ja kui kaua sellel keskmiselt aega veetnud ning milliseid lehti vaadanud.

Lisaks kasutab YFU Eesti oma koduleheküljel juturobotit Facebook Chat, et lihtsustada kodulehekülje külastajate küsimustele vastamist. Juturoboti kasutamisel salvestatakse vestluse sisu, seadme IP aadress, operatsioonisüsteem, asukoht (linn, küla) ning domeeninimi, millelt YFU koduleheküljele tulite. Need andmed on anonüümsed ning YFU Eesti kasutab neid ainult kodulehekülje kasutamise analüüsi huvides.

Selliseid automaatselt kogutud andmeid ei seostata muudest allikatest kogutud andmetega. Erandlikes olukordades võib YFU Eesti kirjeldatud andmed edastada õiguskaitseorganitele.

  • Õpilasvahetusprogrammi ja vahetuspereprogrammi lühiankeedid

YFU koduleheküljel on lühiankeetide kaudu võimalik taotleda osalemist YFU õpilasvahetusprogrammis ning Eestisse tulnud välisõpilastele vahetuspereks saamist.

Õpilasvahetusprogrammi lühendatud taotlusankeedi täitmisel kogub YFU Eesti järgnevaid isikuandmeid: nimi, sünnipäev, telefoninumber ja e-maili aadress. Vahetuspereprogrammi lühendatud taotlusankeedi täitmiseks on vajalik kontaktisiku nimi, aadress, telefoninumber ja e-maili aadress.

Antud kontaktandmeid kogutakse selleks, et oleks võimalik taotlejatega ühendust võtta; sünnipäeva ka selleks, et õpilase sobivust õpilasvahetusprogrammi hinnata. Kirjeldatud isikuandmeid kasutatakse YFU Eesti poolt seni kuni taotleja on programmis osalemisest huvitatud, seejärel need arhiveeritakse.

  • Õpilasvahetusprogrammi ja vahetuspereprogrammi taotlusankeedid

YFU koduleheküljelt on võimalik kandideerida YFU õpilasvahetusprogrammi ning Eestisse tulnud välisõpilastele vahetuspereks vastavate taotlusankeetide täisversioon täites.

Antud ankeetide täitmiseks kogutakse detailsemat infot isikuandmete kohta, et hinnata taotleja sobivust YFU Eesti poolt pakutavatesse programmidesse. Õpilasvahetusprogrammi taotluses küsitakse lisaks kontaktandmetele ka teavet õpilase kodakondsuse, kooli ja kooliastme ja vähemalt ühe lapsevanema kontaktandmete kohta Lisaks taotlusankeedile peavad õpilased saatma YFUle ka oma hiljutised õppetulemused ning motivatsioonikirja, annab ülevaate taotleja hobidest ning elukäigust. Vahetuspere taotluse täitmiseks on vaja lisaks ankeeditäitja kontaktandmetele ka lapsevanema(te) kontaktandmeid, laste olemasolul nende nime ja sünniaega, ning teavet teiste perega koos elavate inimeste ja lemmikloomade olemasolu kohta.

Mainitud ankeetide täitmisel küsib YFU Eesti taotleja nõusolekut töödelda ankeedis leiduvaid isikuandmeid ning kinnitab nende konfidentsiaalset käsitlemist. Taotlusankeetide täisversioonis leiduvad isikuandmed on vajalikud taotlusprotsessi toimimiseks ning on aluseks taotlejaga lepingu sõlmimiseks. Kirjeldatud isikuandmed säilitatakse YFU Eesti andmebaasis seni kuni taotlejad on programmis osalemisest huvitatud, seejärel need kustutatakse. Lepingu sõlmimisel küsib YFU Eesti õpilasvahetus- ja vahetuspereprogrammi läbiviimiseks täiendavaid andmeid (vt. lisa YFU Eesti andmekaitse põhimõtete täisversioonist).

Lepinguliste programmis osalejate kontaktandmeid kasutatakse programmijärgselt vabatahtlikkuse võimalusest teavitamiseks. Vastava huvi korral saavad endised programmis osalejad YFU Eestile esitada avalduse, et saada organisatsiooni toetaja- või tegevliikmeks, huvi puudumisel nende isikuandmed arhiveeritakse.

  • YFU Eesti infovoog

Koduleheküljel leidub vabatahtlikele suunitletud kontaktvorm  „YFU Kirjatuvi“, mille kaudu on huvilistel võimalik saada infot vabatahtlikkuse kohta YFU Eestis. Teate saatmiseks on vajalik kontaktankeedis esitada oma nimi ning meiliaadress. YFU Eesti kasutab kogutud isikuandmeid selleks, et vastata saadud sõnumitele.

Lisaks saab YFU koduleheküljel veebilingi kaudu registreeruda infotundidesse. Infotunni registreerimisvormi täitmiseks on vajalik esitada meiliaadress ning telefoninumber. Antud andmeid kasutakse selleks, et teavitada registreerujat infotunniga seotud teabest ning ürituse toimumise järgselt tuvastada huvi YFU Eesti programmide vastu. Vastava huvi puudumisel isikuandmed kustutatakse.

  • Pluginad

YFU Eesti rakendab koduleheküljel www.yfu.ee pluginaid õigustatud huvi alusel – organisatsiooni huvides on kodulehe mitmekülgne analüüs, optimeerimine ja efektiivne toimimine.

  • Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laaditakse sinu kui YFU Eesti veebilehekülje külastaja seadmesse. Küpsised aitavad meil tuvastada sinu seadet, parandada www.yfu.ee veebilehekülje funktsionaalsust ja hõlbustada selle kasutamist. Küpsised ei ole viirused ja nende kasutamine on seadmetele ja seadmetes sisalduvale teabele täiesti ohutu.

Küpsiste abil analüüsib YFU Eesti sinu sirvimisajalugu ja kasutab seda teavet statistilise analüüsi eesmärgil ning selleks, et pakkuda ligipääsu meie teenustele, anda tagasisidet ja teha reklaamipakkumisi. Isikustamata andmed võidakse edastada reklaamiteenuseid pakkuvatele partneritele.

  • Veebianalüütika

YFU Eesti täiustab pidevalt  oma kodulehekülge, et tagada parim võimalik kasutajasõbralikkus. Seetõttu teostame veebianalüütikat, et koguda andmeid selle kohta, milline informatsioon on kõige relevantsem, kui tihti veebilehte külastatakse, millist brauserit ja millist seadet külastajad kasutavad, millist sisu nad peamiselt loevad ning millistest regioonidest külastajad tulevad, ja muud sarnast demograafilist teavet ja statistikat.

YFU Eesti kogub neid andmeid, kasutades automatiseeritud tööriista Google Analytics, mis võimaldab salvestada ja analüüsida, kuidas külastajad veebilehte kasutavad.

Google Analytics´i poolt kogutavate andmete kogumist on võimalik keelata vastavalt antud juhistele: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Privaatsuspoliitika muutmine

YFU Eesti säilitab õiguse käesolevat andmekaitse põhimõtete kogumikku ilma etteteatamiseta muuta.

YFU Eesti täieliku andmekaitse põhimõtete kogumiku leiad siit.