Vabatahtlike tunnustamine

VABATAHTLIKE TUNNUSTAMINE

YFU mõju on võimas, sest YFU vabatahtlikud on võimsad mõjutajad. Kuuluda YFU ridadesse, on kuuluda kui perekonda kus ühine perekonnanimi Yfu avab uksed ja südamed. Kogukond, milles hoitakse kokku ja kus hoolitakse üksteisest, sest "Koos on äge". Ei ole tavapäratu, et ühel päeval saabub sõnum "Sa oled nii, nii tubli, armas ja särav!" ja järgmiseks e-kiri "Aitäh, et Sa olemas oled". Sõbralikud pilgud ja toetavad õlad kuuluvad YFU juurde, sest me märkame ja tunnustame üksteist. Me hoolime lihtsalt ja siiralt - selline ongi meie YFU.

Vabatahtlike endi algatusel toimub alates aastast 2012  YFU Eesti Aasta Vabatahtlike ( AVT - yfulikult suupärane lühend) tänamise üritus. Tegemist on aastas kord läbiviidava üritusega, kus tunnustatakse ja tänatakse aasta jooksul silma paistnuid yfukaid. Aasta Parimaid valitakse üks kord aastas, sügisel ja nominendid seatakse ülesse yfukate endi poolt.


YFU Aasta Parimate vabatahtlike valimise statuut

Aasta Parimaid tunnustatakse järgmiste tiitlitega
Aasta Vabatahtlik - ta on oma aktiivsuse ja tegutsemistahtega eeskujuks kõigile YFU vabatahtlikele, ta on muutunud aastaga YFU nägu ja YFU on muutunud tema nägu!
Aasta Uustulnuk - ta tuli ja jäi, ta tegi palju ja isegi rohkem veel kui kogenu, uudistades, õppides ja vahel ka kukkudes vallutas ta kõik tipud ja jäi meelde!
Aasta Pere - see pere on tulnud ja võtnud endale lapse, teinud temal vahetusaasta maailma parimaks ja on jäänud mulje, et vahetusõpilane on kuulunud sinna perre juba sünnist saati!
Aasta Täht - on inimene või tiim, kes on aasta jooksul silma paistnud: erilise toimekusega, viinud ellu erilise muudatuse, loonud uue kvaliteedi, teinud väga tublit tööd ja panustanud silmapaistvalt oma vastutusalas. Kokku valitakse kuni 7 Tähte.

Aasta Parimate valimine
Kõikidel YFU-katel – noortel ja kogenutel on võimalus esitada igale tiitlile üks või mitu kandidaati, tuues välja kandidaadi nime juures ka soovituse, miks just tema on sobiv antud kategoorias ja mille eest teda tunnustada tahad.

Parimate valimise komisjon vaatab tähtajaks laekunud kandidaadid üle ja valib välja iga tiitli saaja. Aasta Parimate valimiskomisjoni kuuluvad YFU: tegevjuht, juhatuse esindaja, vabatahtlike koordinaator, eelmisel aastal tunnustatud Aasta Parimad.

Aasta Parimate tunnustamine
Aasta Parimate väljakuulutamine toimub septembrikuus toimuval AVT Galal, kus ränd-rahn-kohver koos salajase päevikuga antakse pidulikult üle järgmisele Aasta Vabatahtlikule. Kõigile Aasta Parimatele on auhinnad, mis on mõeldud just neile, erilistele inimestele.