Ma olen vabatahtlik

MA OLEN VABATAHTLIK

Vabatahtlikkus–vabatahtlik–vaba tahe–YFU

Vabatahtlikkus on YFU üks peamisi tegevuspõhimõtteid ja ka suuremaid väärtusi. Olla YFU vabatahtlik annab suurepärase kogemuse näha õpilasvahetuses osalevaid noori ja peresid, korraldada või osaleda põnevatel üritustel ja saada uusi teadmisi ning huvitavaid tutvusi üle kogu maailma. Iga uus inimene, kellega kokku puutud, õpetab sulle midagi uut ning iga uus üritus innustab ja nakatab vabatahtlikke edasi tegutsema.

Esmalt, minnes vahetusõpilaseks välismaale või hakates vahetuspereks mõnele Eestisse tulevale lapsele, kohtud suure hulga innustunud vabatahtlikega, kes kõik rügavad selle nimel, et sina saaksid parima võimaliku kogemuse, olles siis kas vahetusõpilane või vahetuspere. Hiljem, kui juba vahetuskogemus käes – olgu siis vahetusõpilase või vahetuspere liikmena –, leiad, et ka endal on midagi jagada ja kui kõik need inimesed oma vabast ajast ja tahtest kaasa aitavad ja seejuures veel nii õnnelikud ja rahulolevad on, siis tasub kindlasti kaasa lüüa ja panustada. Nii et parim võimalus iseennast arendada ja teha seda meeldivas seltskonnas-keskkonnas on tegutseda YFU vabatahtlikuna.

Hakka Sinagi vabatahtlikuks!
Mattias Saks, Saksamaa 2004/2005

Vabatahtliku õigused

Mõistan, mida minu tegemised mõjutavad ning kuhu suuremasse pilti oma panuse annan.
Vabatahtlikku suhtutakse kui võrdväärsesse partnerisse, kelle jaoks on loodud turvaline keskkond piisava tegutsemise vabadusega. Eesmärk on anda võimalus kinnistada ja edasi arendada omandatud oskusi, ning juurde õppida uusi. YFU Eesti soovib arendada vabatahtlikes mõtlemist ja suhtumist, et olles teadlikum võimalustest ja vajadustest saame tagada meelepärasemaid väljakutseid, mis toetavad meid endeid meie arenguteel.

  • Sul on õigus soovida, et sinu aega, oskusi, teadmisi kasutatakse tõhusalt ja heal eesmärgil.
  • Sul on õigus teada mida sinult oodatakse, enda tegutsemise vastutuse piire ja saada konstruktiivset tagasisidet tehtule.
  • Sul on õigus alati üle küsida, kui midagi jääb arusaamatuks. Iga väiksem või suurem tegevus on seotud tervikuga ja kannab endas suuremat eesmärki muutustes.

Vabatahtliku kohustused

Ma mõistan, et minust sõltub, et asi saaks tehtud, sest - Koos on Äge!

YFU Eesti väärtuseks on inimesed, kes kannavad ühiselt põhimõtet - koos on äge! Seetõttu on suure tähelepanu all vabatahtlike kaasamine ja arendamine, et hoida ja kasvatada suhtumist - “ma mõistan, minust sõltub”. Läbi mõtestatud tegevuse oskab YFU vabatahtlik reaalselt võtta vastutust ja rolle, mis võimaldavad teadlikult omandada uusi oskusi ja neid kuvada ka organisatsioonist väljapoole.

  • Mõistan, et võttes endale kohustuse annan sellega teistele õigustatud ootuse enda panuse suhtes.
  • Minust sõltub missuguse suuna ja jätkusuutliku kursi YFU enda teele valida saab.
  • Tehtuks võib lugeda tegevuse alles siis kui osalised on saavutanud nii tiimi kui iseenda rahulolu.

Vabatahtlik töö on suurepärane peegeldus sellest, kes sa tegelikult oled. 
Sanna Lutsoja USA 2008/2009

Üks on kindel - mitte kunagi ei hakka igav ja mitte kunagi ei teki mandumist!
Sandra Järv, USA 2012/2013

Kõik see, mida pakub mulle YFU vabatahtlikuks olemine, ületab selle, mida kunagi olin tahtnud. 
Georg Alemaa, Colombia 2013/2014

Kuidas saada vabatahtlikuks

YFU vabatahtlikuks saamise eelduseks ei ole miskit muud, kui - TAHE! Tahe anda enda panus organisatsiooni missiooni ja jätkusuutlikkusesse. Kõige lihtsam viis hakata YFU vabatahatlikuks on anda endast märku. Võid meile kirjutada või külla tulla. Head olemist ja tõsta käsi kõrgele!

Aegajalt vajaminevad materjalid

YFU Eesti tegevustes kaasa lüües tuleb ikka teinekord ette, et vaja on kasutada erinevad materjale. Olgu selleks siis mõni registreermisleht või üleskutse, mis nõuavad YFU brändi nõuete järgimist. Esitada kontorile ka aegajalt aruandeid - eriti kuluaruandeid! 🙂  Toome siin välja mõningad vormid, mida saate alla laadida, välja printida, allkirjastada ja toimetada edasi saajale erinevaid kanaleid kasutades.

YFU ürituste tarvis läheb aga vaja kriisiplaani kokkuvõtet, mille saab PDFina alla laadida SIIN.