Soovitused uurimistöö tegijale

YFU toetab igati õpilaste initsiatiivi koostada uurimusi just YFU andmete põhjal. Et koostöö sujuks hästi, palume arvesse võtta varasema kogemuse põhjal kirja pandud 5 sammu heaks koostööks:

• Räägi meiega läbi oma uurimistöö teema ja fookus.
Samal aastal või järjestikustel aastatel ei ole mõtet uurida mitmel õpilasel sama teemat. On juhtunud, et õpilaste esmane teema püstitus kattub juba olemasolevate uurimistöödega. Koostöös suudame leida teema, mis on põnev sulle ja vajalik YFUle.

• Lepi meiega kokku andmete kogumise võimalikkus ja ajastus.
Kui kogud oma uurimuseks andmeid küsitluste või intervjuude abil, on hea kooskõlastada andmete kogumise aeg YFUga. Kui saadame vastajatele mitu küsitlust lühikese ajaperioodi jooksul, saavad esimesed küsitlused rohkem vastuseid ja viimaseid ei pruugitagi enam täita. Koos ajastust planeerides saame seda olukorda vältida.

• Arutame koos küsimustiku sisu üle.
YFUl võib olla sulle kasulikke nõuandeid.

• Kirjaliku küsimustikuga lisa juurde oma pöördumine, et sinu sõnum ja soov jõuaks sihtgrupile kohale ning YFUl oleks lihtsam ja kiirem küsimustikku YFU listidesse või FB edastada.

• Enne uurimistööde esitamist palu YFUl töö üle vaadata.
YFU pilk võib aidata vältida fakti ja loogika vigu ning pilk väljastpoolt võib anda juurde häid mõtteid.

Lisamaterjali YFU kohta leiad juba valminud uurimistöödest ning YFU rahvusvahelistelt lehtedelt: http://www.eee-yfu.org/, https://www.yfu.org/.