Lapsevanemale

Miks saata laps YFU-ga vahetusaastale?

Vahetusaasta pakub noorele enamat, kui õpirändega koheselt seostuvad põnev kultuurikogemus ja keeleõppevõimalus välismaal. Vastavalt uuringutele arendab noor endas vahetusaasta jooksul kõige enam järgmisi omadusi, mida hindavad kõrgelt ka tööandjad:

 • uudishimu, õpihimu ja teotahet ning orienteeritust loovatele lahendustele;
 • efektiivset ja mõtestatud tegutsemist kindlate eesmärkide nimel;
 • pingetaluvust ja oskust jääda stressirohketes olukordades iseendaks.

Õpilasvahetuses osalemine toetab kõigi aine- ja valdkonnaüleste teadmiste, oskuste ning hoiakute arengut, mis on olulised isiksuseks ja kodanikuks kasvamisel ning mille saavutamist eeldab noorelt ka riiklik õppekava.

YFU Eesti on 2022-2024 aastaks valitud Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliste partnerite hulka.

See kogemus on meie perele vägagi korda läinud- uue kultuuri kogemine lapse eheda läbielamise kaudu, YFU missioonist ja noorte suureks kasvamisest osa saamine. See muutub nakkavaks. Ka vahetusaastal käinud laps on tagasi Hiinas, nüüd juba üliõpilasena Hiina kultuuri ja majandust õppimas. See on ilmselgelt muutnud ühe noore elu säravaks kogemuseks ja edasiseks väljakutseks. „Väike“ laps, kes kodust miljoniriiki lahkus, oli vahepeal suureks saanud. Koju naases oluliselt iseseisvam, hakkajam ja arukam nooruk, kes oskas nautida ka koolis käimist ning teadis juba palju paremini, mida ta edasi teha tahab.
See ei ole üks eriline aasta, see on mõtteviis.

Perekond Tiiman, tütar vahetusaastal ja kaks vahetustütart nende peres

Viis põhjust miks saata enda laps vahetusaastale YFU Eestiga:

 1. Meil on ainulaadne tugisüsteem nii õpilasele kui ka tema vanematele

  Tulevaste vahetusõpilaste ettevalmistamine saab alguse juba päris esimestest sammudest. Õpilasel toimub aasta aja jooksul tervelt 3 suuremat seminari, s.h 2 neist toimub Eestis ning 1 sihtriigis. Eestis alustab ta enda ettevalmistust enda valitud piirkonna kodugruppides, kus räägitakse kahe riigi kultuurilistest erinevustest, milleks olla valmis ning mis saab vahetusaastalt naastes. YFU pakub aastaringselt tuge ka lapsevanemale. Vähemalt kaks korda aastas toimuvad kohtumised lapsevanematele, kelle lapsed on parasjagu vahetusaastal. Samuti on murede korral alati võimalik võtta ühendus YFU Eesti kontoriga, kes abistab lahenduse leidmisega ning vahendab suhtlust partnerriigiga.

 2. Ohutu keskkond sihtriigis

  Vahetusperes elamine on turvaline keskkond uue kultuuri avastamiseks. Pere pakub õpilasele seltsi ja abistab teda uues keskkonnas kohanemisel.  Koolid, kus õpilased aasta jooksul käivad, on teadlikud tema kultuurilisest taustast ning keeleoskuse puudumisse suhtutakse mõistvalt. YFU monitoorib õppe- ja sisseelamisprotsessi ning suhtleb koolidega õpilaste sujuvamaks kohanemiseks.

 3. Meie kindlustuspartner tagab parima pakkumise vahetusaastale minejatele

  Selleks, et olla valmis ootamatusteks, oleme sõlminud sellised kindlustuslepingud , mis arvestavad sihtriigi eripärasid ning pakuvad maksimaalset kindlustunnet. Meie pikaajaline kindlustuspartner Dr.Walter pakub oma kindlustustuspakkumuses rahvusvahelist tervise-, õnnetusjuhtumi-, ja kolmanda osapoole vastutuskindlustust. Meie jaoks on oluline tagada noore turvalisus ning pakkuda perele kindlustunne.

 4. Meil on kõige paindlikumad maksetingimused

  Selleks, et vahetusaastat rahastada, on YFU Eestil mitmeid võimalusi. Programmitasu maksmist on võimalik tasuda maksegraafiku alusel ning mida varasemalt koostööleping sõlmida, seda pikemale ajale on võimalik seda sõlmida. Lisanduvalt oleme sõlminud koostöölepingu InBankiga, kes pakub soodsatel tingimustel järelmaksu võimalust kas terves või osalises programmitasu mahus! Piiratud rahaliste võimalustega noortele jaotame kaks korda aastas välja ka ligi 10-15 stipendiumit. Stipendiumivoorud on sügisel ning kevadel, seega soovitame hoida kuupäevadel kindlasti silma peal.  Loe rohkem rahastamise kohta siit.  

 5. Hilisem arenguvõimalus vabatahtlikuna

  Teie laps ei pea vahetusaastale minnes teadma kelleks ta saada soovib, aga väga suure tõenäosusega hakkab ta vahetusaastal seda mõistma. Tulles vahetusaastalt tagasi on tal võimalik liituda meie suure ja äärmiselt toreda vabatahtlike kogukonnaga ning panna ennast proovile erinevates ülesannetes. Tal on võimalus esindada YFU Eestit erinevatel üritustel, kui ka hiljem olla oluliseks lüliks suurürituste korraldusel (nt. vahetusõpilaste ettevalmistamisel vahetusaastaks). Vabatahtlik töö on hinnatud ka ülikoolides, andes erinevatele erialadele sisseastumisel lisapunkte!

YFU pakub kordumatut elamust, mis aitab avastada iseennast, mõista teisi ning luua sõprussidemeid, mis muudavad maailma. YFU Eesti abil kogeb seda elumuutvat elamust igal aastal üle saja noore – neljakümne ringis saabub Eestisse, ligi kuuskümmend läheb Eestist laia maailma. Tagasi kodumaale jõudes on nad muutnud. Nad on avatumad ning laiema silmaringiga, aidates tulevikus Eesti ühiskonda kujundada. Nad on valmis suurteks tegudeks, et muuta maailma avatumaks ja tolerantsemaks, et muuta Eesti jätkusuutlikuks ja edumeelseks riigiks!

Loe lisaks põhjalikumat artiklit kompetentsidest, mille arendamisele vahetusaasta kaasa aitab ning tutvu ka lapsevanemale suunatud tutvustava brošüüriga!

Laps õpib tundma teisi kultuure, saab juurde enesekindlust ja elukogemust, muutub julgemaks. 

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga USAs vahetusaastal
 

Asjaajamine ja Eestis ettevalmistus on suurepärane. YFU on kindlasti väga turvaline vahetusorganisatsioon.

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga Saksamaal vahetusaastal

Kodumaalt, eriti kui see on väike nagu Eesti, pikemalt eemal viibimine avardab väga suurelt ja kiiresti silmaringi. Siis näeb kui erinev on maailm ja kui palju erinevaid natuure selles elab. See aitab mõista erineva kultuuritaustaga inimesi ja tolereerida maailmu, mis sinu omast küllaltki kardinaalselt erinevad. Tolerantsus ongi kindlasti üks võtmeomadus, mis teeb võimsa arenguhüppe lapse (ja ka täiskasvanu) teadvuses.

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga Saksamaal vahetusaastal

 

Annab keeleoskuse, kogemuse kohaneda ja hakkama saada, palju uusi tuttavaid, kogemuse uues kultuuris, keeleoskusega seoses konkurentsieelise tööturul jne.

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga Prantsusmaal vahetusaastal

Vahetusaasta annab meeletu kogemuse. Saab juurde enesekindlust, iseseisvust, õpib lahendama probleeme ja saama hakkama täiesti erinevate inimestega. Lisaks muidugi keeleõpe.

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga Argentinas vahetusaastal

Väga kogemusterikas. Õpid keelt, millest pole varem unistanud. Kindlasti soovitan väga aktiivsele ja kergesti kohanduvale noorele inimesele.

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga Ungaris  vahetusaastal

Ma ei leia ühtki põhjendust, miks seda mitte soovitada! Võita on terve maailm! Samas võib see kogemus vahetusperele endale ka väga õpetlik ja nö seesmine kasvamine olla. Võib avastada endas ja oma peres palju varjatud ressursse. Keelepraktika (kasvõi eesti keele grammatika parem mõistmine:)) ja Eestimaa avastamine koos vahetuslapsega pealekauba jne, jne.

- Lapsevanem, kelle laps käis YFUga Šveitsis vahetusaastal