Lapsevanemale

Miks saata laps vahetusaastale?

Vahetusaasta pakub noorele enamat, kui õpirändega koheselt seostuvad põnev kultuurikogemus ja keeleõppevõimalus välismaal. Vastavalt uuringutele arendab noor endas vahetusaasta jooksul kõige enam järgmisi omadusi, mida hindavad kõrgelt ka tööandjad:

  • uudishimu, õpihimu ja teotahet ning orienteeritust loovatele lahendustele;
  • efektiivset ja mõtestatud tegutsemist kindlate eesmärkide nimel;
  • pingetaluvust ja oskust jääda stressirohketes olukordades iseendaks.

Õpilasvahetuses osalemine toetab kõigi aine- ja valdkonnaüleste teadmiste, oskuste ning hoiakute arengut, mis on olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel ning mille saavutamist eeldab noorelt ka riiklik õppekava.

See kogemus on meie perele vägagi korda läinud- uue kultuuri kogemine lapse eheda läbielamise kaudu, YFU missioonist ja noorte suureks kasvamisest osa saamine. See muutub nakkavaks. Ka vahetusaastal käinud laps on tagasi Hiinas, nüüd juba üliõpilasena Hiina kultuuri ja majandust õppimas. See on ilmselgelt muutnud ühe noore elu säravaks kogemuseks ja edasiseks väljakutseks. „Väike“ laps, kes kodust miljoniriiki lahkus, oli vahepeal suureks saanud. Koju naases oluliselt iseseisvam, hakkajam ja arukam nooruk, kes oskas nautida ka koolis käimist ning teadis juba palju paremini, mida ta edasi teha tahab.
See ei ole üks eriline aasta, see on mõtteviis.

Perekond Tiiman, tütar vahetusaastal ja kaks vahetustütart nende peres

Miks valida vahetusaastale minek YFU vahendusel?

  • YFUs toetavad vahetusõpilast nii ettevalmistustes kui ka vahetusaastal olles lisaks kontoritöötajatele ka vahetusaasta kogemusega vabatahtlikud. Iga vahetusõpilase ja –perega tegeletakse personaalselt nende vajadustest lähtudes.
  • Noor saab enne vahetusaastat põhjaliku ettevalmistuse. Aasta vältel toimuvad seminarid, mis võimaldavad kogetut lahti mõtestada ning pakuvad tuge.
  • Vahetusperes elamine on turvaline keskkond uue kultuuri avastamiseks. Pere pakub õpilasele seltsi ja abistab teda uues keskkonnas kohanemisel.
  • Koolid, kus õpilased aasta jooksul käivad, on teadlikud tema kultuurilisest taustast ning keeleoskuse puudumisse suhtutakse mõistvalt. YFU monitoorib õppe- ja sisseelamisprotsessi ning suhtleb koolidega õpilaste sujuvamaks kohanemiseks.
  • YFU pakub aastaringselt tuge ka lapsevanemale. Vähemalt kaks korda aastas toimuvad kohtumised lapsevanematele, kelle lapsed on parasjagu vahetusaastal. Samuti on murede korral alati võimalik võtta ühendus YFU Eesti kontoriga, kes abistab lahenduse leidmisega ning vahendab suhtlust partnerriigiga.

YFU pakub kordumatut elamust, mis aitab avastada iseennast, mõista teisi ning luua sõprussidemeid, mis muudavad maailma. YFU Eesti abil kogeb seda elumuutvat elamust igal aastal üle saja noore – kolmkümne ringis saabub Eestisse, ligi seitsekümmend läheb Eestist laia maailma. Tagasi kodumaale jõudes on nad muutnud. Nad on avatumad ning laiema silmaringiga, aidates tulevikus Eesti ühiskonda ja majandust kujundada. Nad on valmis suurteks tegudeks, et muuta maailma avatumaks ja tolerantsemaks, et muuta Eesti jätkusuutlikuks ja edumeelseks riigiks!

Loe lisaks põhjalikumat artiklit kompetentsidest, mille arendamisele vahetusaasta kaasa aitab ning tutvu ka lapsevanemale suunatud tutvustava brošüüriga!

Laps õpib tundma teisi kultuure, saab juurde enesekindlust ja elukogemust, muutub julgemaks. 

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga USAs vahetusaastal
 

Asjaajamine ja Eestis ettevalmistus on suurepärane. YFU on kindlasti väga turvaline vahetusorganisatsioon.

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga Saksamaal vahetusaastal

Kodumaalt, eriti kui see on väike nagu Eesti, pikemalt eemal viibimine avardab väga suurelt ja kiiresti silmaringi. Siis näeb kui erinev on maailm ja kui palju erinevaid natuure selles elab. See aitab mõista erineva kultuuritaustaga inimesi ja tolereerida maailmu, mis sinu omast küllaltki kardinaalselt erinevad. Tolerantsus ongi kindlasti üks võtmeomadus, mis teeb võimsa arenguhüppe lapse (ja ka täiskasvanu) teadvuses.

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga Saksamaal vahetusaastal

 

Annab keeleoskuse, kogemuse kohaneda ja hakkama saada, palju uusi tuttavaid, kogemuse uues kultuuris, keeleoskusega soses konkurentsieelise tööturul jne.

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga Prantsusmaal vaheutsaastal 

Vahetusaasta annab meeletu kogemuse. Saab juurde enesekindlust, iseseisvust, õpib lahendama probleeme ja saama hakkama täiesti erinevate inimestega. Lisaks muidugi keeleõpe.

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga Argentinas vahetusaastal

Väga kogemusterikas. Õpid keelt, millest pole varem unistanud. Kindlasti soovitan väga aktiivsele ja kergesti kohanduvale noorele inimesele.

- lapsevanem, kelle laps käis YFUga Ungaris  vahetusaastal

Ma ei leia ühtki põhjendust, miks seda mitte soovitada! Võita on terve maailm! Samas võib see kogemus vahetusperele endale ka väga õpetlik ja nö seesmine kasvamine olla. Võib avastada endas ja oma peres palju varjatud ressursse. Keelepraktika (kasvõi eesti keele grammatika parem mõistmine:)) ja Eestimaa avastamine koos vahetuslapsega pealekauba jne, jne.

- Lapsevanem, kelle laps käis YFUga Šveitsis vahetusaastal

 

Sheeri ka!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest
 

 

 

 

 

 

 

 

Aitäh!