Minu võimalused

Haara võimalusest kinni, sest Koos on Äge!

Vabatahtlikel ehk kodusemalt nimetatult yfukatel on võimalus anda enda panus organisatsiooni arengusse erinevaid tegevusi tehes. Vastavalt isiklikele eelistustele on võimalus kuuluda valdkonna põhistesse töögruppidesse, kus võimetekohaselt rakendada ja arendada enda teadmisi ja oskusi. YFU Eesti aastane tegevustsükkel hõlmab endas üle 400 erineva ettevõtmise, mida korraldavad, juhivad ja viivad läbi vabatahtlikud üle Eesti. 

Allpool tutvustame teile käesoleva hooaja 2017/2018 gruppe ja nende eestvedajaid. Kui tunned, et sul on tahet mõne grupi töös kaasa lüüa, siis anna endast märku! Kõige lihtsam viis on saata vabasvormis kiri 4G kirjatuviga ja kohusetundlik postikana suunab selle õigete inimeste juurde.

VÕP - väljaminevate vahetusõpilastega tegelevad grupid


VÕP

VÕP ehk Väljaminevate õpilaste Grupp hoolitseb selle eest, et kõik õpilased saaksid vahetusaastale eelnevalt põhjaliku ettevalmistuse.

Grupi koordinaator on Katariina Past, Argentiina 2013/2014

INFOTUNNID

Infotundide grupp annab huvilistele teadmised, mis neid siis ikkagi ees ootab vahetusaastal. 

Grupi koordinaator on Sandra Valk, Norra 2015/2016
Grupi vari on Hannabel Rebane, Taani 2015/2016

VLP

VLP ehk Valimispäevade Koordineerimise Grupp vastutab uute huviliste programmis osalemise valmisoleku hindamise eest.

Grupi koordinaatorid on Johanna Martin, Saksamaa 2013/2014 ja Kristi Kreek, Rootsi 2014/2015

SÕP - sissetulevate vahetusõpilastega tegelevad grupid


SÕP

Grupi peamisteks eesmärkideks on läbi viia vahetusaasta vältel toimuvad progammilised üritused õpilastele Eestis.

Grupi koordinaator on Elerin Eelmäe, Šveits 2015/2016

SÕP reisid

Grupi peamisteks eesmärkideks on korraldada väljasõite "naabrite" juurde või siis piirilinna Narva.

Valdkonna juht on Elen Hermanson, Saksamaa 2014/2015

VIDIN

VIDIN on esimene sõber SÕPile Eestis. Aasta jooksul pakub väljakoolitatud vidin SÕPile individuaalset nõustamis- ja tugiteenust.

Grupi koordinaatorid on Hanna-Loora Jürgenson, USA 2014/2015  ja Meeli Lepik, Holland 2015/2016

VAP - vahetusperedega tegelevad grupid


TIK

Vahetusperede ja -õpilaste tugiisikud ehk Tik’id toetavad ja nõustavad individuaalselt vahetusperesid, kes on oma kodu avamud YFU lapsele. 

Gruppi koordineerib Diina Tuulik

VAP

VAP grupp koondab endas kõiki neid toredaid peresid, kes ei suuda YFUst lahkuda pärast vahetuspere kogemust. Toetavad YFU Eesti tegevust andes oma panuse erinevates valdkondades.

Gruppi koordineerib Diina Tuulik

Turundusega tegelevad grupid


MESSID

MESSIDE grupp annab võimaluse, läbi Eestimaa avastamise ja põnevatel üritustel osalemise, leida uus YFU põlvkond.

Grupi koordinaator on Grete Post, USA 2014/2015
Grupi vari on Helen Kurvits, Belgia 2015/2016

TUUR

TUURi grupp viib YFU sõnumi koolidesse.  

Grupi koordinaator on Merilin Raidmets, Belgia 2015/2016
Grupi vari on Elisabeth Fofilov, Austria 2015/2016

MEEDIA

Meedia grupi eesmärk on hoolitseda selle eest, et YFU oleks nähtav nii sõnas, kui pildis.  

Gruppi koordineerib Annely Emma Krell

VKG - vabatahtlikega tegelevad grupid


JKG

JKG ehk Jubinate Koordineerimise Grupp koondab enda alla vabatahtlikud, kes viivad ellu jubinatele mõeldud üritusi ja seisavad selle eest, et esimese aasta vabatahtlikud on teadlikud YFU poolt pakutavatest võimalustest.

Grupi koordinaator on Johanna Juhanson, Norra 2014/2015
Grupi vari on Harold Roode, Šveits 2014/2015

VKG

VKG ehk vabatahtlike koordineerimise grupi põhiülesandeks on YFU vabatahtlike motiveerimine ja arendamine läbi erinevate projektide ja koolituste.

Grupi koordinaator on Trine Tamm, Belgia 2013/2014
Grupi vari on
Peeter Raudsepp, Saksamaa 2014/2015

KOOLITUS

Koolitusgrupi põhiülesandeks on YFU vabatahtlike arendamine läbi erinevate projektide ja koolituste.

Gruppi koordineerib Airika Torn

ARK - arenduste ja koostööga tegelevad grupid


TOK

TOK ehk Toetajate Otsimise Koolituste grupp toetab vahetusaastale minevaid noori koolituste ja nõuga.

Grupi koordinaator on Kersti-Liis Vimm, Saksamaa 2014/2015

YFU pood

ARK projektigrupi YFU pood eesmärk on arendada YFU meeneid ja koordineerida meenete müüki.

Valdkonna juht on Karmen Saare, Uruguay 2014/2015

Stipifond

ARK Stipendiumifondi projektigrupi eesmärk on hoida ja arendada stipendiumifondi „YFU fond Uks Maailma“.

Valdkonna juht on Hele Maasi, Belgia 2014/2015

PEA - organisatsiooni juhtimisega tegelevad grupid


JUHATUS

Juhatus esindab YFU Eestit õigustoimingutes ja osaleb igapäevastes tegemistes.

Juhatuse esimees on Sigrid Solnik, Ungari 2002/2003

NÕUKOGU

Nõukogu koosneb teenekatest yfukatest, kes soovivad kaasa rääkida YFU Eesti arengus ja käekäigus.

Nõukogu esimees on Terje Tiiman, vahetuspere 2005/2006

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Programmid

Värvilised prillid ehk Coloured Glasses

Värvilised prillid ehk Coloured Glasses In 1996, a EEE-YFU project resulted in the creation of a manual entitled Coloured Glasses: a Resource Manual for Intercultural Education, which contains ready-to-use workshops on intercultural learning for…

Vaata lähemalt

EVS ja YFU Eesti

YFU Eesti on olnud EVSiga seotud enam kui 15 aastat. Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja…

Vaata lähemalt

EEE-YFU ja ETN

EEE-YFU is the umbrella organisation for national YFU organisations in Europe and currently has 30 member organisations. Youth for Understanding is a non-profit youth exchange organisation, providing exchange programmes for 15 to 18 year…

Vaata lähemalt