Minu võimalused

MINU VÕIMALUSED

Haara võimalusest kinni, sest Koos on Äge!

Vabatahtlikel ehk kodusemalt nimetatult yfukatel on võimalus anda enda panus organisatsiooni arengusse erinevaid tegevusi tehes. Vastavalt isiklikele eelistustele on võimalus kuuluda valdkonna põhistesse töögruppidesse, kus võimetekohaselt rakendada ja arendada enda teadmisi ja oskusi. YFU Eesti aastane tegevustsükkel hõlmab endas üle 400 erineva ettevõtmise, mida korraldavad, juhivad ja viivad läbi vabatahtlikud üle Eesti.

Allpool tutvustame teile käesoleva hooaja 2020/2021 gruppe ja nende eestvedajaid. Kui tunned, et sul on tahet mõne grupi töös kaasa lüüa, siis anna endast märku! Kõige lihtsam viis on saata vabas vormis kiri 4G kirjatuviga ja kohusetundlik postikana suunab selle õigete inimeste juurde.

VÕP - väljaminevate vahetusõpilastega tegelevad grupid


Kodugrupid

Kodugruppide juhid valmistavad õpilasi vahetusaastaks ette, korraldades kokkusaamisi õpilastega, kes on minemas vahetusaastale samasse piirkonda.

Grupi juht on Maria Vera Pšenitšnaja, Mehhiko 2016/2017 ja grupi vari on Lisette Veimann, USA 2019/2020.

VLP

VLP ehk Valimispäevade Koordineerimise Grupp vastutab uute huviliste programmis osalemise valmisoleku hindamise eest.

Grupi juht on Matilde Kivisilla, Tšehhi 2018/2019 ja grupi vari on Stella Marie Tohver, Argentina 2019/2020.

VÕP suurüritused

ELO ehk Eelorientatsioon on YFU suurim programmiline üritus, mille käigus valmistatakse õpilased ette eesootavaks vahetusaastaks. ELO 2022 peakorraldajad on Kristi Kreek, Rootsi 2014/2015 ja Pärtel Kobar, Saksamaa 2018/2019.

JO ehk Järelorientatsioon on viimane programmiline üritus äsja Eestisse naasnud õpilastele, mis võtab kokku vahetusaasta. JO 2022 peakorraldaja on Kadi Matla, Argentina 2018/2019 ja vari on Liisa Ševtšuk, Saksamaa 2016/2017.

SÕP - sissetulevate vahetusõpilastega tegelevad grupid


SÕP seminarid

Grupi peamisteks eesmärkideks on läbi viia vahetusaasta vältel toimuvad progammilised üritused õpilastele Eestis.

Grupi juht on Elina Kahre, Austria 2015/2016 ja grupi vari on Nele-Rita Põldma, Ecuador 2018/2019.

SÕP reisid

Grupi peamisteks eesmärkideks on korraldada väljasõite "naabrite" juurde või siis piirilinna Narva.

Grupi juhid on Birgit Tarien, Uruguay 2017/2018 ja Kristina Volt, Saksamaa 2019/2020.

SÕP loodusprogramm

Grupi peamiseks eesmärgiks on korraldada SÕP loodusprogrammi raames õpetlikke retki Eestimaa looduses.

Grupi juhid on Triin Jürimäe, Ecuador 2016/2017 ja Mona Marie Tiidumaa.

KEELEMENTORLUS

KEELEMENTORLUS on YFU SÕPide klassi- või koolikaaslased, kes aitavad neil vahetusaasta esimeste kuude jooksul eesti keelt õppida ning toetavad neid kooli sisseelamisel.

Valdkonna juhid on Elis Naur, Uruguay 2018/2019 ja Triin Jürimäe, Ecuador 2016/2017.

VIDIN

VIDIN on esimene sõber SÕPile Eestis. Aasta jooksul pakub väljakoolitatud vidin SÕPile individuaalset nõustamis- ja tugiteenust.

Grupi juht on Elis Naur, Uruguay 2018/2019 ja grupi vari on Karmen Klaassen, USA 2018/2019.

VAP - vahetusperedega tegelevad grupid


TIK

Vahetusperede ja -õpilaste tugiisikud ehk Tik’id toetavad ja nõustavad individuaalselt vahetusperesid, kes on oma kodu avanud YFU lapsele. 

Gruppi koordineerib Airika Torn.

VAP

VAP grupp koondab endas kõiki neid toredaid peresid, kes ei suuda YFUst lahkuda pärast vahetuspere kogemust. Toetavad YFU Eesti tegevust andes oma panuse erinevates valdkondades.

Gruppi koordineerib Diina Tuulik.

Kodukäijad

Kodukäijate gruppi kuuluvad need tublid vabatahtlikud, kes külastavad vahetuspereks soovijaid, tutvustavad neile YFUt, meie väärtusi, eesmärke ning tegevusi. Tänu nendele jõuavad me vahetusõpilased oma Eesti koju.

Gruppi koordineerivad Airika Torn, YFU pere aastast 2013 ja Kaie Lõoke, YFU pere aastast 2007.
Vajalikud materjalid kodukäijatele.

Turundusega tegelevad grupid


MESSID

Messide grupp annab võimaluse, läbi Eestimaa avastamise ja põnevatel üritustel osalemise, leida uus YFU põlvkond.

Grupi juht on Annabel Gretely Ots, Rootsi 2019/2020 ja grupi vari on Sandra-Stella Eilaste, Taani 2019/2020.

TUUR

TUURi grupp viib YFU sõnumi koolidesse.

Grupi juhid on Pärtel Kobar, Saksamaa 2018/2019 ja Laura Sepp, Holland 2018/2019. Grupi vari on Laura Roos, Ecuador 2019/2020.

INFOTUNNID

Infotundide grupp annab huvilistele teadmised, mis neid siis ikkagi ees ootab vahetusaastal.

Grupi juht on Anett Lee Melts, Jaapan 2018/2019 ja grupi vari on Mariann Saabas, Austria 2017/2018

VKG - vabatahtlikega tegelevad grupid


VKG

VKG ehk vabatahtlike koordineerimise grupi põhiülesandeks on YFU vabatahtlike motiveerimine ja arendamine läbi erinevate projektide ja koolituste, ning ürituste korraldamine esimese aasta vabatahtlikutele ehk Jubinatele.

Grupi juht on Katariina Idla, USA 2016/2017 ja grupi vari on Liisa Ševtšuk, Saksamaa 2016/2017.

KOOLITUS

Koolitusgrupi põhiülesandeks on YFU vabatahtlike arendamine läbi erinevate projektide ja koolituste.

Gruppi koordineerib Trine Tamm, Belgia 2013/2014.

ARK - arenduste ja koostööga tegelevad grupid


TOK

TOK ehk Toetajate Otsimise Koolituste grupp toetab vahetusaastale minevaid noori koolituste ja nõuga.

Grupi juht on Laura Sepp, Holland 2018/2019 ja grupi vari on Mia Proover, Jaapan 2019/2020.

YFU pood

ARK projektigrupi YFU pood eesmärk on arendada YFU meeneid ja koordineerida meenete müüki.

Valdkonna juht on Marin Salumets, Austraalia 2019/2020

Stipifond

ARK Stipendiumifondi projektigrupi eesmärk on hoida ja arendada stipendiumifondi „YFU fond Uks Maailma“.

Valdkonna juht on Liisa Naur, Tšiili 2013/2014 ja vari on Birgit Tarien, Uruguay 2017/2018.

PEA - organisatsiooni juhtimisega tegelevad grupid


JUHATUS

Juhatus esindab YFU Eestit õigustoimingutes ja osaleb igapäevastes tegemistes.

Juhatuse esimees on Anneli Võsandi.

NÕUKOGU

Nõukogu koosneb teenekatest yfukatest, kes soovivad kaasa rääkida YFU Eesti arengus ja käekäigus.

Nõukogu esimees on Terje Tiiman, vahetuspere 2005/2006.

Programmid

Värvilised prillid ehk Coloured Glasses

Värvilised prillid ehk Coloured Glasses In 1996, a EEE-YFU project resulted in the creation of a manual entitled Coloured Glasses: a Resource Manual for Intercultural Education, which contains ready-to-use workshops on intercultural learning for…

Vaata lähemalt

Solidaarsuskorpus ja YFU Eesti

YFU Eesti on olnud Solidaarsuskorpusega seotud enam kui 15 aastat. Solidaarsuskorpusega on noorel võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. EVT mõju-uuringud…

Vaata lähemalt

EEE-YFU ja ETN

EEE-YFU is the umbrella organisation for national YFU organisations in Europe and currently has 30 member organisations. Youth for Understanding is a non-profit youth exchange organisation, providing exchange programmes for 15 to 18 year…

Vaata lähemalt