Minu võimalused

Haara võimalusest kinni, sest Koos on Äge!

Vabatahtlikel ehk kodusemalt nimetatult yfukatel on võimalus anda enda panus organisatsiooni arengusse erinevaid tegevusi tehes. Vastavalt isiklikele eelistustele on võimalus kuuluda valdkonna põhistesse töögruppidesse, kus võimetekohaselt rakendada ja arendada enda teadmisi ja oskusi. YFU Eesti aastane tegevustsükkel hõlmab endas üle 400 erineva ettevõtmise, mida korraldavad, juhivad ja viivad läbi vabatahtlikud üle Eesti. 

Allpool tutvustame teile käesoleva hooaja gruppe ja nende juhte. Kui tunned, et sul on tahet mõne grupi töös kaasa lüüa, siis anna endast märku! Kõige lihtsam viis on saata vabasvormis kiri 4G kirjatuviga ja kohusetundlik postikana suunab selle õigete inimeste juurde.

Head olemist ja kohtumisteni, 
Sinu YFU

2016/2017 hooaja grupid ja nende koordinaatorid

MEEDIA

Meedia grupi eesmärk on hoolitseda selle eest, et YFU oleks nähtav nii sõnas, kui pildis.  

Grupi koordinaator on Heliis Nemsitsveridze, Austria 2012/2013

MESSID

MESSIDE grupp annab võimaluse, läbi Eestimaa avastamise ja põnevatel üritustel osalemise, leida uus YFU põlvkond.

Grupi koordinaator on Ken Põldis, USA 2014/2015

TUUR

TUURi grupp viib YFU sõnumi koolidesse.  

Grupi koordinaator on Kersti-Liis Vimm, Saksamaa 2014/2015

INFOTUNNID

Infotundide grupp annab huvilistele teadmised, mis neid siis ikkagi ees ootab vahetusaastal. 

Grupi koordinaatorid on Katariina Past, Argentiina 2013/2014 ja Liisa Naur, Tšiili 2013/2014

VLP

VLP ehk Valimispäevade Koordineerimise Grupp vastutab uute huviliste programmis osalemise valmisoleku hindamise eest.

Grupi koordinaatorid on Johanna Juhkam, Saksamaa 2014/2015 ja Hanna-Loora Jürgenson, USA 2014/2015

TOK

TOK ehk Toetajate Otsimise Koolituste grupp toetab vahetusaastale minevaid noori koolituste ja nõuga.

Grupi koordinaator on Sandra Järv, USA 2012/2013

SÕP

Grupi peamisteks eesmärkideks on läbi viia vahetusaasta vältel toimuvad progammilised üritused õpilastele Eestis. Lisaks korraldatakse väljasõite "naabrite" juurde või siis piirilinna Narva.

Grupi koordinaator on Vanessa Yasmine Birgitta Roosmets, Prantsusmaa 2009/2010

VÕP

VÕP ehk Väljaminevate õpilaste Grupp hoolitseb selle eest, et kõik õpilased saaksid vahetusaastale eelnevalt põhjaliku ettevalmistuse.

Grupi koordinaator on Sandra Järv, USA 2012/2013

ARK

ARK ehk Arenduste ja Koostöö grupp tegeleb YFU koostöösuhetega, toetustega ja aredusvõimalustega.

Grupi koordinaatori koht ootab täitmist!  

VIDIN

VIDIN on esimene sõber SÕPile Eestis. Aasta jooksul pakub väljakoolitatud vidin SÕPile individuaalset nõustamis- ja tugiteenust.

Grupi koordinaatorid on Hanna-Loora Jürgenson, USA 2014/2015  ja Kristi Kreek, Rootsi 2014/2015

TIK

Vahetusperede ja -õpilaste tugiisikud ehk Tik’id toetavad ja nõustavad individuaalselt vahetusperesid, kes on oma kodu avamud YFU lapsele. 

Gruppi koordineerib Diina Tuulik

VAP

VAP grupp koondab endas kõiki neid toredaid peresid, kes ei suuda YFUst lahkuda pärast vahetuspere kogemust. Toetavad YFU Eesti tegevust andes oma panuse erinevates valdkondades.

Gruppi koordineerib Diina Tuulik

JKG

JKG ehk ubinate Koordineerimise Grupp koondab enda alla vabatahtlikud, kes viivad ellu jubinatele mõeldud üritusi ja seisavad selle eest, et esimese aasta vabatahtlikud on teadlikud YFU poolt pakutavatest võimalustest.

Grupi koordinaator on Gerog Alemaa, Colombia 2013/2014

VKG

VKG ehk vabatahtlike koordineerimise grupi põhiülesandeks on YFU vabatahtlike motiveerimine ja arendamine läbi erinevate projektide ja koolituste.

Grupi koordinaator on Trine Tamm, Belgia 2013/2014

JUHATUS

Juhatus esindab YFU Eestit õigustoimingutes ja igapäevastes tegemistes.

Juhatuse esimees on Sigrid Solnik, Ungari 2002/2003

NÕUKOGU

Nõukogu koosneb teenekatest yfukatest, kes soovivad kaasa rääkida YFU Eesti arengus ja käekäigus.

Nõukogu esimees on Terje Tiiman, vahetuspere 2005/2006

Sheeri ka!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Programmid

Värvilised prillid ehk Coloured Glasses

Värvilised prillid ehk Coloured Glasses In 1996, a EEE-YFU project resulted in the creation of a manual entitled Coloured Glasses: a Resource Manual for Intercultural Education, which contains ready-to-use workshops on intercultural learning for…

Vaata lähemalt

EVS ja YFU Eesti

YFU Eesti on olnud EVSiga seotud enam kui 15 aastat. Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja…

Vaata lähemalt

EEE-YFU ja ETN

EEE-YFU is the umbrella organisation for national YFU organisations in Europe and currently has 30 member organisations. Youth for Understanding is a non-profit youth exchange organisation, providing exchange programmes for 15 to 18 year…

Vaata lähemalt