YFU võimaluste tutvustamine

Töötuba on üles ehitatud aktiivse kaasamise meetoditele, kus keskseks osaks on eneseanalüüs. Mänguliste situatsioonide kogemise ja kogemuste reflekteerimise kaudu õpitakse arvestama teiste inimestega enda ümber ning aktsepteerima neid sellistena nagu nad on. Saadud kogemustele reflekteerides annavad töötoa läbiviijad ülevaate YFU võimalustest.
Et teha häid valikuid, peab olema teadlik võimalustest. Kutsu YFU oma kooli karjääripäevale, Euroopa päevale, kultuuripäevale, infopäevale või lihtsalt koolitundi, et avardada õpilaste silmaringi. Töötoa viivad läbi YFU vabatahtlikud, kes on ise elanud aasta mõnes välisriigis.

Sobib vanuseastmetele 8.-11. klass.
Infotunni kestus on 1 koolitund ehk 45 minutit.

Kui olete huvitatud meie külla kutsumisest, palume võtta ühendust yfu@yfu.ee või +372 628 6161 ning lepime kokku sobivaima aja.