Praktikale

PRAKTIKALE

Töövarjuks

YFU annab võimaluse jälgida noorel tegevust YFU Tallinna kontoris ühe tööpäeva vältel. YFU töö hõlmab endas paberitööd, suhtlemist tulevaste vahetusõpilastega, lapsevanematega, vabatahtlikega, koostööpartneritega, Eestis viibivate välisõpilastega jne.

Kõlab põnevalt? Tule ja saa kogemus otse sündmuskohal!

Mille poolest erineb töövarju päev praktikast?
Töövarju päeval vaatleb töövari tegevust, praktikal on noor tegevusse kaasatud kogu praktikaaja vältel.

Kogukonnapraktika

Kogukonnapraktika on EMSLi poolt algatatud koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mille käigus gümnaasiumiõpilased lähevad mõnda vabaühendusse põgusale praktikale. Uued oskused, teadmised ja hoiakud aitavad noorel kasvada aktiivseks ühiskonnas osalejaks, vastutustundlikuks kodanikuks ning hoolivaks ja märkavaks inimeseks ehk heaks kodanikuks. YFU on liitus selle algatusega 2016 aasta sügisel, sellest ajast on YFUs kogemuse saanud 22 noort erinevatest Eesti koolidest.

Miks me seda teeme?
10-15 tundi, mis praktika kestvuseks ette on nähtud, annab noorele võimaluse õppida läbi praktilise ja elulise kogemuse. Noorte kaasamise kaudu saab YFU ka ise põneva kogemuse. Praktikantide küsimustele vastates, neile YFU tegevusi ja olemust selgitades, saavad asjad ka endale selgemaks. Uus vaade, uued mõtted ja eesmärgi uuesti ja uuesti sõnastamine, annab võimaluse analüüsida, miks me üht või teist asja ikkagi just nii teeme ja mis oleks, kui prooviks hoopis uut moodi läheneda?

Kui soovid läbida oma kogukonnapraktika YFUs, siis võta ühendust: hele@yfu.ee

Praktikale

YFUs on saanud praktikat teha noorsootöö, rahvusvahelise suhtluse, assistent-sekretäri, rekreatsiooni jm eriala tudengid. YFUs on 25 aasta pikkune kogemus rahvusvahelise õpilasvahetuse korraldamises.

YFU pakub praktikavõimalust aastaringselt. Vajalik on eelnev kokkuleppel. YFUs käivad praktikal tudengid Eestist ja välismaalt.

Sobival kandidaadil on:

  • huvi noorteühenduse tegevuse vastu,
  • hea initsiatiivikus ja planeerimisoskus,
  • soov töötada noortega vanuses 17-26,
  • kasuks tuleb mõne võõrkeele (eriti vene keele oskus),
  • hea suhtlemisoskus.

YFU poolt:

  • eneseteostusvõimalus Eesti ühes suuremas noorteühenduses,
  • paindlik praktika sooritamise aeg,
  • mitmekülgseid arenguvõimalusi pakkuvad ülesanded,
  • rahvusvahelise suhtluse ja kultuuri kogemise võimalus,
  • sõbralik kollektiiv ja kaasaegne töökeskkond.

Huvi korral palume võtta ühendust yfu@yfu.ee