Partnerid ja toetajad

PARTNERID JA TOETAJAD

YFU Eesti MTÜ on saanud Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavas 2023. aasta taotlusvoorus rahastuse projektile YFU Eesti ärihüpe. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti eesmärk on luua YFU Eesti äriplaan aastateks 2024-2026, et tagada organisatsiooni finantsiline jätkusuutlikkus muutunud majanduskeskkonnas. Projekt kestab 1.aprill – 31.juuli 2023 ja projektiga soovime luua arengueksperdi abiga äriplaani, et saada tööriist jätkusuutlikkuse suurendamiseks ja parendada finantsplaneerimist. Projekti lõpuks on meil valminud teenuse ja ärimudeli kirjeldus, konkurentsianalüüs, sh eristumine teistest. Oleme kaardistanud ning ära kirjeldanud turunduse ja müügiga seonduva (sh peamised turundus- ja müügikanalid), samuti väärtuspakkumised ja sõnumid klientidele. Uuendatud saab riskianalüüs (sh SWOT analüüs) ning finantsplaan. Projekti kogusumma on 4000 eurot.

 

YFU Eesti õpilastele on stipendiumid välja pannud:

YFU Eesti tegevust toetasid:

Forsman Tea - tänukingid vahetusperedele
GoTravel – ajakirjad tänumeeneteks
Murrik koolitused – perede ja tugiisikute ettevalmistavad koolitused

Männiku Metsatalu – ruumid ja majutus
Paekalda Puhkekeskus - majutus
Trad Attack - CD plaadid

PARTNERID: