vahetusõpilane

Vajalikud sammud

KUIDAS SAADA YFU VAHETUSÕPILASEKS?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
1

Vahetusõpilaseks kandideerimine algab taotlusdokumentide esitamisest:

  • Täida TAOTLUSANKEET (klikitav). Taotlusankeedi edastamisel laekub Sulle ankeeti kantud e-mailile automaatvastus kinnitusega. Kui see mingil põhjusel Sinuni ei jõua, võta meiega ühendust! Esmaankeedi laekumisel edastame ka lapsevanema(te)le vahetusprogramme tutvustava materjali.
  • Motivatsioonikiri – enne kirjutamist loe läbi ka JUHEND (klikitav), et saada parem ülevaade sellest, mida motivatsioonikiri sisaldama peaks.
  • Hinnete ülevaade – sobib nii tunnistuse koopia kui ka e-kooli väljavõte ning see peaks kajastama hiljutisi hindeid. PALUME MEILE MITTE SAATA TUNNISTUSE ORIGINAALI!
  • Taotlusmaksu maksekinnitus. Taotlusmaks on 10 EURi ning see tuleks kanda järgnevale kontole: YFU Eesti MTÜ EE042200221001141378 Swedbank Selgitusse kirjuta: oma nimi ja taotlusmaks (nt Sirje Kask taotlusmaks). PS! Ainult 2018  veebruaris ning märtsis on valimispäeval osalemine taotlusmaksuta! 

18/19 õppeaastaks kandideerimise tähtaeg on veebruar 2018, kuid teatud riigid võtavad erandkorras avaldusi vastu kuni märtsi lõpuni. Uuri rohkem infot mari@yfu.ee Avaldusi võib esitada jooksvalt ka juba järgnevateks õppeaastateks.

2

Kui taotlusdokumendid on esitatud saad Sa kutse Valimispäevale – üritus, mille käigus hinnatakse Su sobivust vahetusõpilaseks hakkamiseks. Valimispäevasid viivad läbi endised vahetusõpilased, kes on ka vastava koolituse saanud. Valimispäeva eesmärk on jälgida Sinu suhtlemis – ja argumenteerimisoskust, isikupära ja ainulaadsust ning veenduda, et oled piisavalt küps eesseisvateks katsumusteks. Valimispäev koosneb grupitöödest ja individuaalsest intervjuust ning vältab keskeltläbi 4 tundi.

3

Kui läbid Valimispäeva positiivse tulemusega, oodatakse Sind lepinguvestlusele ning sedakorda juba koos vähemalt ühe lapsevanemaga. Lepinguvestlus annab võimaluse uurida detailsemalt erinevate riikide programmide tingimuste ja ülesehituse kohta ning ka lepingu ja rahastamisvõimaluste kohta. Lepinguvestlusel käimine EI KOHUSTA koheselt lepingut sõlmima. Peale vestlust saate võtta vajaliku aja mõtlemiseks ning pereringis arutlemiseks.

Õpilane, kes on läbinud vähemalt Valimispäeva, saab võimaluse osaleda ka toetajate otsimise koolitusel. Toetajate otsimisega võiks õpilane algust teha esimesel võimalusel, kuna tegemist on aeganõudva ettevõtmisega. Toetajate otsimiseks ei pea olema leping sõlmitud!

4

Lepinguvestluse järgselt avaneb võimalus sõlmida koostööleping soovitud sihtriiki, eeldusel, et sinna on vabu kohti. Koha kindlas riigis garanteerib õpilasele vaid meiega sõlmitud leping. Kohti ankeedil esitatud eelistuste põhiselt ei broneerita. Leping sõlmitakse õpilase, lapsevanemate ning YFU Eesti vahel.

5

Peale lepingu sõlmimist hakkab õpilane täitma rahvusvahelist faili – põhjalik fail, mis sisaldab igakülgset infot õpilase kohta. Rahvusvahelise faili alusel otsitakse vastuvõtvas riigis vahetuspere ning – kooli.

6

Märtsi- ning aprillikuu jooksul toimuvad esimesed kodugruppide kohtumised. Kodugrupp moodustatakse ühte riiki ja/või piirkonda minevatest õpilastest. Kohtumiste vältel arutletakse olulistel teemadel nagu kohanemine uue kultuuriga, koduigatsusega toimetulek, kohalik eluolu ning palju muudki. Esimesel kahel kohtumisel osalemine on kõigile vahetusõpilastele kohustuslik.

7

Alates aprillist saadame õpilastele ning ka lapsevanematele välja infopaketid, kust leiab olulist teavet vahetusaasta organisatoorse poole osas – lennugraafikud, viisa taotlemine, vaktsiinisoovitused, tutvustav brošüür vastuvõtvalt organisatsioonilt ja muud.

8

Juuni kuus leiab aset suurim vahetusaastal eelnev üritus – Eelorientatsioon (ELO). Üritus on kolmepäevane ning osalemine on kõigile vahetusõpilastele kohustuslik. Seminari eesmärk on valmistada õpilased igakülgselt ning põhjalikult ette vahetusaastaks. Ürituse raames toimub ka infotund lapsevanematele.

9

Aktiivne suhtlus vahetusperega. Enamik kinnitusi vahetusperede ning – koolide osas laekub vahemikus mai-august. Kui õpilast on teavitatud tema tulevasest perest, tuleb tal nendega kindlasti esimesel võimalusel ühendust võtta ning jätkata suhtlust kuni vahetusaasta alguseni. See aitab juba vahetusaastale eelnevalt üksteisega tuttavaks saada ning vähendab kohmetust vahetusaasta alates.

10

Lend vahetusaastale. Suurem osa õpilastest lendab augusti kuus, kuid tuleb ette ka lende juulis ning juunis (vastavalt sihtriigile ning programmitüübile).