Näited uurimistöödest

Marleen Valdmaa, Tallinna Ülikool, “Vahetusõpilasena Eestis õppivate noorte vaba aja kasutuse viisid Tallinna ja Harjumaa vahetusõpilaste näitel”, bakalaureusetöö, 2017.

Sarah Kriegler, Kadrioru Saksa Gümnaasium, “Youth For Understanding haridusprogrammi raames õppivate vahetusõpilaste
integreerimine Eesti haridussüsteemi 2015/2016 õppeaastal Eestis õppinud
vahetusõpilaste põhjal”, uurimistöö, 2017.

Saale Kaubi, Tallinna Prantsuse Lütseum, “Vahetusaasta mõju edasisele töö-ja elukäigule”, uurimistöö, 2015.

Annika Ojala, Tartu Ülikool, “Välismaal õppimise mõju indiviidi väärtustele – YFU Eesti vahetusõpilaste näitel“, bakalaureusetöö, 2016.

Veronica Kaupmees, Kadrioru Saksa Gümnaasium, “Õpilaste teadlikkus programmist Youth for Understanding“, uurimistöö, 2015.

Liisa Erdel, Tartu Ülikool, Pärnu kolledž, “Teenuste turundamine sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku näitel“, lõputöö, 2015.

Marit Oja, Tartu Ülikool, “Vabatahtlike eestvedamise erisused Eesti organisatsioonide näitel“, uurimistöö, 2015.

Ave Täkker, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, “YFU vahetusõpilaste kogemused sponsorlusega“, uurimistöö, 2015.

Mihkel Kohava, Tallinna Reaalkool, “Rakendamata keeletööjõud Eestis: endiste vahetusõpilaste, keelekümbluskoolide õpilaste ja vähemusrahvuste näitel“, uurimistöö, 2014.

Eva-Johanna Võik, Lähte Ühisgümnaasium, “YFU Eesti vahetusperede analüüs aastatel 2003-2013”, uurimistöö, 2014. Resümee.

Reeli Lonks, MTÜ YFU Eesti, “Hinda oma YFU kogemust” tulemused ja ülevaatlik kokkuvõte, küsitlus YFU endiste vahetusõpilaste seas, 2014.

Reeli Lonks, MTÜ YFU Eesti/ Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, “Eesti keskkoolinoori toetavate eraettevõtete esindajate toetamise ajendid MTÜ YFU Eesti näitel“, uurimistöö, 2014.

Eva-Helen Kangro, MTÜ YFU Eesti, Sihtrühmade uuringu tulemused, kokkuvõte, turundusuuring, küsitlus YFU Eesti liikmete (õpilased/pered/vabatahtlikud) seas, 2014.

Rahvusvaheline uurimistöö Saksamaalt “Processes of Self-Esteem Development from Adolescence to Emerging Adulthood in the Context of International Student Exchange”

Kokkuvõte uurimistööst Soomes, rahvusvahelise kogemuse tähtsus tööandjate silmis: “Faktaa – Facts and Figures“, Centre for International Mobility (CIMO), 2012-2013.