Näited uurimistöödest

Adeele Aasa, Jüri Gümnaasium, “Vahetusõpilasi mõjutavad tingimused vahetusprogrammi ajal ja hiljem”, uurimistöö 2024

Maret Metsaäär, Rapla Gümnaasium, “Vahetusaasta, välismaalaste suhtumine Eestist vahetusaastale läinud vahetusõpilastesse ja vastupidi”, uurimistöö 2021

Anastasija Jevgrafova ja Mona Mailend, Tallinna Saksa Gümnaasium, “Rahvusvahelise organisatsiooni YFU vahetusõpilaste läbielamised vahetusaastal koroonapandeemia olukorras”, uurimistöö 2021

Kadi Matla, Tallinna 21. Kool, “Vahetusaasta mõju gümnaasiumijärgsetele õpingutele YFU Eesti vahetusõpilaste näitel”, uurimistöö 2021

Pärtel Kobar, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, “Keskkonnasäästliku koolituse korraldamine YFU Eesti MTÜ organisatsioonis”, praktiline töö 2021

Julia Jurkina, Tallinna Humanitaargümnaasium, “Analysis of the stress levels and their reasons experienced within the period of adaption of exchange students who studied in different countries under the YFU Estonia program”, uurimistöö 2021

Mariette Heleen Toome, Rocca al Mare kool, “Uues keskkonnas toimetulek YFU organisatsioonis osalenud RAM kooli vanema kooliosa õpilaste näitel”, uurimistöö 2019

Anete Osi, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, “Vahetusaastale mineku põhjused ja mõju vahetusõpilasele”, uurimistöö 2019

Helena Veerla, Põltsamaa Ühisgümnaasium,“YFU vahetusõpilaste mõju klassi- ja koolikaaslastele Eesti koolide näitel”, uurimistöö 2019

Johanna Kai Kaasik, Tallinna Ühisgümnaasium, “Sissetulevate vahetusõpilaste kohanemine Eestis 2018/2019 õppeaastal”, uurimistöö 2019

Iren Zaviyalova, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, “Vahetusaasta väärtus lapsevanema seisukohast YFU Eesti MTÜ näitel”, uurimistöö 2019

Liisa Vara, Pärnu Koidula Gümnaasium, “Eesti noorte teadlikkus ja motiveeritus vabatahtlikuks tööks”, uurimistöö 2018

Elise-Helene Raadik ja Alice Gorobets, Tallinna 32. Keskkool, “2017/2018 sissetulevate YFU vahetusõpilaste vahetusaasta tagasiside uuring”, uurimistöö 2018

Triinu Tõrs, Tartu Waldorfgümnaasium, “Vahetusaastale minemise psühholoogilised põhjused”, uurimistöö 2018

Marleen Valdmaa, Tallinna Ülikool, “Vahetusõpilasena Eestis õppivate noorte vaba aja kasutuse viisid Tallinna ja Harjumaa vahetusõpilaste näitel”, bakalaureusetöö, 2017.

Sarah Kriegler, Kadrioru Saksa Gümnaasium, “Youth For Understanding haridusprogrammi raames õppivate vahetusõpilaste
integreerimine Eesti haridussüsteemi 2015/2016 õppeaastal Eestis õppinud
vahetusõpilaste põhjal”, uurimistöö, 2017.

Saale Kaubi, Tallinna Prantsuse Lütseum, “Vahetusaasta mõju edasisele töö-ja elukäigule”, uurimistöö, 2015.

Annika Ojala, Tartu Ülikool, “Välismaal õppimise mõju indiviidi väärtustele – YFU Eesti vahetusõpilaste näitel“, bakalaureusetöö, 2016.

Veronica Kaupmees, Kadrioru Saksa Gümnaasium, “Õpilaste teadlikkus programmist Youth for Understanding“, uurimistöö, 2015.

Liisa Erdel, Tartu Ülikool, Pärnu kolledž, “Teenuste turundamine sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku näitel“, lõputöö, 2015.

Marit Oja, Tartu Ülikool, “Vabatahtlike eestvedamise erisused Eesti organisatsioonide näitel“, uurimistöö, 2015.

Ave Täkker, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, “YFU vahetusõpilaste kogemused sponsorlusega“, uurimistöö, 2015.

Mihkel Kohava, Tallinna Reaalkool, “Rakendamata keeletööjõud Eestis: endiste vahetusõpilaste, keelekümbluskoolide õpilaste ja vähemusrahvuste näitel“, uurimistöö, 2014.

Eva-Johanna Võik, Lähte Ühisgümnaasium, “YFU Eesti vahetusperede analüüs aastatel 2003-2013”, uurimistöö, 2014. Resümee.

Reeli Lonks, MTÜ YFU Eesti, “Hinda oma YFU kogemust” tulemused ja ülevaatlik kokkuvõte, küsitlus YFU endiste vahetusõpilaste seas, 2014.

Reeli Lonks, MTÜ YFU Eesti/ Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, “Eesti keskkoolinoori toetavate eraettevõtete esindajate toetamise ajendid MTÜ YFU Eesti näitel“, uurimistöö, 2014.

Eva-Helen Kangro, MTÜ YFU Eesti, Sihtrühmade uuringu tulemused, kokkuvõte, turundusuuring, küsitlus YFU Eesti liikmete (õpilased/pered/vabatahtlikud) seas, 2014.

Rahvusvaheline uurimistöö Saksamaalt “Processes of Self-Esteem Development from Adolescence to Emerging Adulthood in the Context of International Student Exchange”

Kokkuvõte uurimistööst Soomes, rahvusvahelise kogemuse tähtsus tööandjate silmis: “Faktaa – Facts and Figures“, Centre for International Mobility (CIMO), 2012-2013.