Vahetusõpilased Eestis

Programmis osalevad õpilased on reeglina 15-18-aastased ning programm kestab üks õppeaasta ja see algab augusti keskpaigas Aasta Alguse Laagriga, kus õpetatakse eesti keele algteadmisi, lisaks räägivad meie vabatahtlikud elust-olust Eestis, meie kommetest, kultuurist, jne. Vahel tuleb Eestisse õpilasi ka näiteks semestriks või algab vahetusaasta jaanuarikuust.

Vahetusaasta jooksul õpivad nad tavalises Eesti gümnaasiumis, õppetöös osalemine on kohustuslik, isegi kui alguses keelt ei osata. Keeleoskuse omandamist saab kindlasti kiirendada vastuvõttev pere, õpetades uuele pereliikmele keelt ning jälgides, et liiga kauaks võõrkeeles rääkima ei jäädaks. Tublimad omandavad lihtsama kõnekeele juba oktoobrikuuks, teistel läheb aega kuni jõuludeni, kuid ega see keeleoskus tulemata jää. Populaarseks on muutunud koolis algklasside emakeeletundides osalemine – need pisemad on kõige paremad keeleõpetajad.

Vahetusõpilased ootavad ja loodavad, et neil tuleb tore ning edukas aasta. Kui nad vahetusaasta lõpus möödunule tagasi vaatavad, siis leiavad nad, et on:

  • muutunud oluliselt iseseisvamaks, avatumaks ja paremaks suhtlejaks
  • leidnud iseenda
  • laiendanud oma silmaringi
  • muutunud on ka maailmavaade
  • õppinud sallivust ja spontaansust

Tagantjärele on raske öelda, kas nad just vahetusaasta alguses selliseid ootusi endale seadsid, kuid ühte ootavad nad kindlasti: et minu vahetuspere mind armastaks ja ma saaksin nende pere liikmeks.

YFU Eesti on välja töötanud eriprogrammid, andmaks võimalust siduda oma vahetusaasta millegi kasuliku või põnevaga.