YFU Töötoad

YFU TÖÖTOAD

Ootus on, et koolis oleks toetav keskkond üldinimlike ja ühiskondlike väätuste edasiandmiseks, et noortest kujuneksid avardunud silmaringiga dialoogivõimelised ühiskonnaliikmed. Eeldab ju ka riiklik õppekava õpilaste kultuuri-ja väärtuspädevuse ning sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamist.
Kuidas seda praktiliselt ühe koolitunni raames teha?

Üheks võimaluseks on YFU töötoad, mis said alguse ühelt poolt soovist jagada YFUsse aastatega kogunenud kompetentsi maailma kultuuriruumis tegutsemisest ning teiselt poolt soovist pakkuda noortele piisavalt väljakutsuvaid arenguvõimalusi.

Töötube viivad läbi vastava ettevalmistuse saanud YFU noored vabatahtlikud. Töötubade läbiviimine annab noortele võimaluse proovida õpetaja ametit, harjutada avalikku esinemist ning omandada seeläbi vajalikke oskuseid tööturule sisenemiseks.

 

YFU töötoad on tasuta. Lisainfo ja tellimine: grete@yfu.ee

Vahetusõpilane koolis

YFU kaudu saab kaasata teistes koolides õppivaid välisõpilasi oma kooli tegevustesse.

Igal aastal õpib Eestis üle 30 YFU välisõpilase, kes saavad osa Eesti haridusest ja koolielust, osalevad meeleldi kooli ühisüritustel, keele ja kultuuripäevadel.

Vastused järgmistele küsimustele on vaid ühe välisõpilase kaugusel:

  • Kuidas tundub meie koolisüsteem välisõpilasele?
  • Millised on erinevused tema kodumaa haridussüsteemiga?
  • Mida põnevat sellest üle võtta?
  • Lisaks keele- ja kultuurikogemus, mida annab siduda iga koolitunni ja ühistegevusega.

Ärge laske võimalust käest! Kaasake oma kooli välisõpilane koolielu huvitavaks tegemisse.

Huvi korral palume võtta ühendust yfu@yfu.ee