Rahastamine

Aastase õpilasvahetusprogrammi korraldamine on vaieldamatult kulukas ettevõtmine. Suurem osa programmitasust läheb programmi korraldamiseks sihtriigis, kulukas on ka edasi-tagasi transport ja aastane kindlustus. Täpsema ülevaate sellest, mida osalustasu sisaldab, saad klikkides SIIAKindlasti ei ole rahastuse leidmine aga võimatu ning YFU Eesti MTÜ pakub ka omalt poolt tuge ja paindlikkust, et vahetusaasta ei jääks kellelegi vaid unistuseks. Üks võimalus õpingute rahastamiseks on YFU poolt jagatav stipendium. 

Osalustasu ei pea koguulatuses maksma lepingu sõlmimisel. Lepingu sõlmimisel koostatakse kliendi poolt maksegraafik, mille alusel jaotub osalustasu summa ühtlaselt aasta peale – see annab võimaluse leida vahetusaasta rahastamiseks ka muid viise, kui vaid omapoolsed finantsid. Mida varem leping sõlmida, seda paindlikumalt on võimalik maksegraafik koostada.

Kõigil vähemalt Valimispäeva läbinud õpilastel avaneb võimalus kandideerida stipendiumivoorudes ning osaleda ka toetajate otsimise koolitusel.

Stipendium - ühekordne toetus, millele saab kandideerida vaid ühe korra ning kandideerida saavad kõik õpilased, kes on edukalt läbinud Valimispäeva, käinud lepinguvestlusel ning osalenud ka toetajate otsimise koolitusel.

Loe lähemalt

Toetajate otsimise koolitus - toetajate (ettevõtted ja eraisikud) otsimine on midagi, millega saavad soovi korral tegeleda kõik tulevad vahetusõpilased. Toetajate arv ühe vahetusõpilase kohta ei ole piiratud, samamoodi on määramata summa, mida toetajad jagavad. Kõik sõltub toetajast ja tema võimalustest. Täpsemat infot toetajate leidmise ja nendega suhtlemise kohta jagatakse toetajate otsimise koolitustel, mis toimuvad septembrist aprillini.

Loe lähemalt

Sheeri ka!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest
 

 

 

 

 

 

 

 

Aitäh!