Hooaja 2017/2018 grupijuhtide värbamine on alanud

Pikalt sissejuhatust ei tee, sest järgnev pakkumine on juba iseenesest kõnekas.

Avatud on kandideerimine 2017/2018 hooaja vabatahtlike töögruppide koordinaatorite ja projektijuhtide rollidesse!!!

YFU Eestis on jaotunud tegevused töögruppidesse, et tagada vabatahtlikule võimalus valida just endale sobiv arenguvõimalus, kus võimetekohaselt rakendada ja arendada enda teadmisi ja oskusi. Peamine osalemise eeldus on kanda edasi ühiselt yfukate väärtusi:

Ma mõistan, et minust sõltub, et asi saaks tehtud, sest – Koos on Äge!

YFU Eestis tegutseb kokku 17 valdkonna põhist töögruppi, mis tegutsevad eesmärgi nimel terve hooaja juulist juunini. Keskseks kohaks on YFU, nagu ikka, tema ümber koondunud gruppidesse jaotunud vabatahtlikud ja töötajad. Iga YFU kontori inimene vastutab organisatsioonis vähemalt ühe peamise valdkonna eest ja vastavalt vastutusele laieneb kohustus olla teema kohastele gruppidele toeks ja abiks. Vabatahtlike teadmiste ja oskuste edasi kandmiseks rakendadatakse üldiselt töögruppide kolme tasandilist juhtimispõhimõtet: vari-koordinaator-mentor.

VARI – vabatahtlik, kes võtab aktiivselt osa töögruppi juhtimise korraldamisest ja on paremaks käeks, ning heaks abiliseks koordinaatorile
KOORDINAATOR – vabatahtlik, kes võtab enda õlgadele kogu grupis oleva meeskonna juhtimise.
MENTOR – vabatahtlik, kes toetab grupi juhti aktiivse nõu ja passiivse jõuga.

Vabad ametikohad gruppide koordinaatoritele asuvad siin: Vabad ametikohad gruppide varjudele asuvad siin:
2017 SÕP grupi koordinaator              (KOHT ON TÄIDETUD) 2017 VKG grupi vari                 (KOHT ON TÄIDETUD)
– 2017 KOOLITUS grupi koordinaator (tähtaeg 01.08.2017) 2017 JKG grupi vari                  (tähtaeg 30.06.2017)
2017 VLP grupi koordinaatorid           (KOHAD ON TÄIDETUD) 2017 MESSID grupi vari           (tähtaeg 30.06.2017)
2017 INFOTUNNID grupi vari (tähtaeg 30.06.2017)
– 2017 TUUR grupi vari                 (tähtaeg 30.06.2017)

Kui tunned, et see võimalus on midagi sulle ja oled valmis juba praegu andma enda panust organisatsiooni arengusse, siis palun täida ankeet, et saaksime sulle pakkuda parimat võimalust.

Nii, et nüüd kiirelt täitma. 🙂

Mõnusalt, koos, edasi!
Lisaküsimuste korral pöörduda julgelt Airika,  YFU Eesti vabatahtlike koordinaatori poole.
Kontaktid: airika@yfu.ee, +372 56208228

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone