YFU Eesti vastuvõtva pere ankeet

  Perekonna andmed

  Ankeedi esitaja andmed
  Lapsevanem 1
  Lapsevanem 2
  Info laste kohta
  Kas teil on koduloomi?
  JahEi

  Info õpilase paigutamiseks

  Millistest allikatest said vahetuspere lisainfot?
  AjakirjandusFacebookRaadioSõberTelevisioon

  Mina, allakirjutanu, kinnitan, et kogu käesolevas vormis esitatud teave on täielik ja täpne. Mina ei ole teadlik mingitest asjaoludest, mis takistaksid meil programmi edukat täitmist.

  Mõistan, et otsus õpilast võõrustada peab põhinema uute kogemuste saamisel ja avatusel ning seepärast ei maksta võõrustavatele peredele programmis osalemise eest tasu.

  Mina, allakirjutanu, luban MTÜl YFU Eesti edastada käesolevas vormis esitatud isikuandmed YFU vahetusprogrammi ettevalmistamise eest vastutavatele kontoritöötajatele ja vabatahtlikele.

  Kõik neid andmeid kasutavad inimesed peavad käsitlema neid konfidentsiaalsena.

  TÄNAME VASTAMAST, VÕTAME TEIEGA KINDLASTI ÜHENDUST!