YFU Eesti vastuvõtva pere ankeet

Perekonna andmed

Ankeedi esitaja andmed
Lapsevanem 1
Lapsevanem 2
Info laste kohta
Kas teil on koduloomi?
Võõrkeelete oskus

Millist keelt oskad vähemalt suhtlustasandil?

Info õpilase paigutamiseks

Kas õpilane saab oma toa?
Kas Teie perekonnas suitsetatakse?
Kas Teie perekonnas on kellelgi toitumispiiranguid?
Perekonna iseloomustus

Lae üles pilt perest

Kinnitamine
Millistest allikates said lisainfot?
Kontaktid, kes võiks olla huvitatud YFU vahetuspereks hakkama?

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et kogu käesolevas vormis esitatud teave on täielik ja täpne. Mina ei ole teadlik mingitest asjaoludest, mis takistaksid meil programmi edukat täitmist.
Mõistan, et otsus õpilast võõrustada peab põhinema uute kogemuste saamisel ja avatusel ning seepärast ei maksta võõrustavatele peredele programmis osalemise eest tasu.
Mina, allakirjutanu, luban MTÜl YFU Eesti edastada käesolevas vormis esitatud isikuandmed YFU vahetusprogrammi ettevalmistamise eest vastutavatele kontoritöötajatele ja vabatahtlikele.
Kõik neid andmeid kasutavad inimesed peavad käsitlema neid konfidentsiaalsena.
TÄNAME VASTAMAST, VÕTAME TEIEGA KINDLASTI ÜHENDUST!

Sheeri ka!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest