Hoo saab taas sisse YFU koolide TUUR!

Kuigi kalendriaastas ei tähista sügis midagi enamat, kui üha värvilisemaks muutuvaid puulehti ja kõledamat tuult, siit YFU Eestis tähistab  see uut hooaega ning sellega koos järjekordset ülevabariigilist koolituuri algust!

TUUR? Mis tuur? 

Tõtt öelda on YFU TUUR umbes täpselt sama vana kui ta ise - 20 aastat ja natukene peale. Endiselt külastatakse koole üle kogu Eestimaa, k.a väiksemaid koole piiride ääres, sel sügisel loodame jõuda ligi 50 kooli, tehes sealjuures vähemalt 100 töötuba kokku. Aga mida me täpsemalt siis koolidele pakume ning kes neid töötubasid läbi viivad? 

 

 

 

Ootus on, et koolis oleks toetav keskkond üldinimlike ja ühiskondlike väätuste edasiandmiseks, et noortest kujuneksid avardunud silmaringiga dialoogivõimelised ühiskonnaliikmed. Eeldab ju ka riiklik õppekava õpilaste kultuuri-ja väärtuspädevuse ning sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamist. Üheks võimaluseks on YFU töötoad, mis said alguse ühelt poolt soovist jagada YFUsse aastatega kogunenud kompetentsi maailma kultuuriruumis tegutsemisest ning teiselt poolt soovist pakkuda noortele piisavalt väljakutsuvaid arenguvõimalusi.

Töötube viivad läbi vastava ettevalmistuse saanud YFU noored vabatahtlikud, kes on väljendanud soovi jagada enda kogetut ka teiste noortega, läbi simulatsiooni läbiviimise. Töötubade läbiviimine annab noortele võimaluse proovida õpetaja ametit, harjutada avalikku esinemist ning omandada seeläbi vajalikke oskuseid tööturule sisenemiseks. Selleks läbivad nad intensiivse mitmepäevase koolituse, kus räägivad nad ootustest ja hirmudest ning mängivad töötube korduvalt läbi. Töötoad ise sisaldavad interaktiivseid tegevusi õpilaste kaasamiseks ja nende aktiivsemalt kaasa mõtlema innustamiseks!

 

 

YFU interaktiivsed töötoad on koolidele tasuta ning neid on võimalik tellida terve kooliaasta vältel. Töötubasid uuendatakse iga aasta, mis tõttu pakuvad läbiviidavad simulatsioonid uusi kogemusi igale noorele.

Kellele? Töötoad on kõige sobilikumad 8.-11.klassi õpilastele. Hea võimalus õpetajatele, kes soovivad enda õppetegevusi muuta põnevamaks ja elulisemaks
Miks? Aina muutuvas maailmas näeme vajadust, et arutada noortega teineteise mõistmisest ning kultuuride vahelisest erinevusest. Me räägime elulistelt näidetelt kuidas erinevusi ei tasu peljata ning mida annab elu aasta aega välisriigis.
Mida? Tellida on võimalik kolme töötuba  (või kõiki koos!) - "Elu vahetusõpilasena", "Keele- ja kultuuritöötuba" ning "Ühiskonnaõpetuse töötuba". 
Kuidas? Kirjuta meie turundusspetsialistile - Annely Emmale, et rääkida sobilikudest kuupäevadest ning sellest milline tund kõige paremini teie klassile sobiks. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone