YFU Eestil on uus juhatus!

Kinnitati uus YFU Eesti juhatus!

Alates 5. novembril 2016. a toimunud üldkoosolekust on YFU Eesti MTÜl uus juhatus. Oma ametiaja lõpetasid Terje Tiiman, kes siirdus edasi nõukogusse ning Priit Kaup. Suur tänu neile antud panuse eest! Juhatusega liitus mitmekordne vahetuspere ning vahetusõpilase lapsevanema kogemusega Kaie Lõoke, kes võtab koos Piret Kamberiga endale finantsnõuandja rolli juhatuses. Noorte häälekandjatena jätkavad Martin Arro ning Henri Lempu, kelle roll on jälgida YFU programmiliste tegevuste vastavust rahvusvahelistele kvaliteedistandarditele ning seista hea noorte vabatahtlike arendamise eest. Jaanuari alguses toimunud juhatuse esimesel koosolekul valiti juhatuse esimeheks YFU Eesti kauaaegne vabatahtlik Sigrid Solnik.

Juhatus kohtub tavapäraselt kord kuus ning lisaks jookvatele teemadele jälgitakse igal koosolekul meediakajastusi ning turundustegevuste tulemusi, eelarve täitumist ja õpilasnumbrite hetkeseisu ning kord kvartalis liikmete arvu, tööplaani täitmist.