Märtsis toimus YFU Maailmakonverents ja Aafrika tippkohtumine Lõuna-Aafrika Vabariigis

16. märtsil toimunud Aafrika tippkohtumise tulemusena tehti YFU rahvusvahelisele juhatusele ettepanek noorte liidrite programmi alustamiseks Aafrikas. Selle tarbeks luuakse Aafrika kontaktgrupp, kuhu kuuluvad YFU vilistlased, personal, aga ka välised partnerid ja valitsuse esindajad. Järgmisel UNESCO üldkoosolekul 2018. aastal Pariisis tehakse nö Aafrika initsiatiivist ka tutvustav ettekanne.

17.-19. märtsil toimunud YFU maailmakonverentsi lõpus tehti vastvalitud rahvusvahelisele juhatusele mitmeid konkreetseid ettepankuid, millest juhatus strateegia viimistlemisel lähtub. Suur fookus oli loomulikult uue rahvusvahelise struktuuri käima lükkamisel. Lepiti kokku esimesed kolm prioriteetsemat tegevussuunda, millele rahvusvaheline kontor esmajärjekorras keskendub - kvaliteedi tagamine, rahvusvahelised ITsüsteemid ja juhtimisalane tugi kohalikele YFUdele. Järgmised olulised teemad, mida toetatakse keskselt on kommunikatsioon, programmide arenduse toetamine, finants- ja kindlustusteenused. Arutluse alla võetakse ka rahvusvaheliste nn solidaarsusmaksete kogumise süsteemi uuendamine, kvaliteedisüsteemi tõhustamiseks radikaalsemate meetmete kasutusele võtt ning avalike suhete ja reisiteenuste koordineerimine keskselt.