Kogukonnapraktika

Kogukonnapraktika on EMSLi poolt algatatud koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mille käigus gümnaasiumiõpilased lähevad mõnda vabaühendusse põgusale praktikale. Uued oskused, teadmised ja hoiakud aitavad noorel kasvada aktiivseks ühiskonnas osalejaks, vastutustundlikuks kodanikuks ning hoolivaks ja märkavaks inimeseks ehk heaks kodanikuks. YFU on liitus selle algatusega 2016 aasta sügisel, sellest ajast on YFUs kogemuse saanud 10 noort erinevatest Tallinna ja Harjumaa koolidest.

Miks me seda teeme?

10-15 tundi, mis praktika kestvuseks ette on nähtud, annab noorele võimaluse õppida läbi praktilise ja elulise kogemuse. Noorte kaasamise kaudu saab YFU ka ise põneva kogemuse. Praktikantide küsimustele vastates, neile YFU tegevusi ja olemust selgitades, saavad asjad ka endale selgemaks. Uus vaade, uued mõtted ja eesmärgi uuesti ja uuesti sõnastamine, annab võimaluse analüüsida, miks me üht või teist asja ikkagi just nii teeme ja mis oleks, kui prooviks hoopis uut moodi läheneda?

Ehedad emotsioonid otse kogemusloost:

http://heakodanik.ee/lugu/vabatahtlik-annab-kogemuse-mis-aitab-noore-tooturule/