2016 aasta kokkuvõte

YFU - säravate tähtede kasvulava

Vahetusaasta YFUga gümnaasiumi ajal on ainulaadne kogemus, mida mitte üksi teine programm hiljem pakkuda ei suuda. Toetav vahetusperekond, vabatahtlikest tugivõrgustik, keskkooli miljöö, kohalikud sõbrad ning see, et noor ei pea muretsema oma sissetuleku pärast, loob erilise kombinatsiooni tingimustest, mis soodustavad enesearengut ning keeleõpet.

Igal aastal kandideerib YFU programmi Eestis mitusada tublit ja ambitsioonikat noort, kellest jõuab vahetusaastale kõigest iga neljas õpilane. Põhilise takistusena tuuakse välja finantsraskusi. Juba pea 25 aastat tegeleme YFU Eestis sellega, et aidata ka vähemkindlustatud perekondadest pärit lapsi vahetusaastale toetajate abiga. Selleks korraldame YFU Eestis toetajate otsimise koolitusi, kus huvilised saavad teadmisi ja abi vahetusaastaks vajaminevate finantsressursside leidmisel.  Samuti on YFU Eestil asutatud stipendiumifond Uks Maailma, kuhu panustavad nii eraisikud kui ka ettevõtted oma nimeliste stipendiumitega.

Kutsume kõiki häid inimesi üles sellel aastal annetama ühe taevasse saadetava ilutulestiku raha YFU Eesti stipendiumifondi - lennutame hoopis hakkajad noored tähtedena taevasse!

Sest just vahetusõpilased on need inimesed, kes tulevikus julgevad kätt tõsta ja olla aktiivsed ja avatud liikmed ühiskonnas. Aastaga saadud ainulaadne kogemus on selline stardipakk tulevikku, mida väärtustavad ka ettevõtjad – igaüks soovib leida noori töötajaid, kes on õpihimulised, loovad, mõtestatud tegutsemislaadi ja kõrge pingetaluvusega. 

Aitäh, et olete koos YFU Eestiga aidanud 2016. aastal maailma paremaks paigaks muuta! Kauneid jõule ja uute kohtumisteni uuel aastal!

Heade toetajate abiga sai stipendiumi 10 õpilast  2016/2017 õppeaastaks:

Novembris 2015 anti välja järgnevad stipendiumid:

  • NG Investeeringud stipendium väärtuses 1500 EUR – stipendiumi sai Anu Kängsep
  • Advokaadibüroo Sorainen stipendium väärtuses 1500 EUR – stipendiumi sai Liisi Roosvald
  • YFU Eesti fondi Uks Maailma stipendium Euroopasse väärtuses 1500 EUR – stipendiumi sai Kristiine Eliise Kadakas
  • Estraveli reisistipendium ja YFU Eesti fond Uks Maailma ühiselt välja pandud stipendium väärtuses 1500 EUR – stipendiumi sai Triin Jürimäe
  • YFU Eesti fondi Uks Maailma stipendium Euroopasse väärtuses 1500 EUR – stipendiumi sai Getlin Vain

Veebruaris 2016 anti välja järgnevad stipendiumid:

  • OÜ NG Investeeringud stipendium väärtuses 1500 EUR – stipendiumi sai Liisa Vara
  • LHV Pank AS stipendium väärtuses 1000 EUR – stipendiumi sai Olga Chuykina
  • OÜ Splitteri ning YFU Eesti fondi Uks Maailma ühiselt välja pandud stipendium Saksamaale väärtuses 1500 EUR – stipendiumi sai Iiris Issak
  • YFU Eesti lohutusstipendium väärtuses 1000 EUR – stipendiumi sai Hedy Läets
  • YFU Eesti lohutusstipendium väärtuses 1000 EUR – stipendiumi sai Triin Tärnov

Kadri Eensalu
YFU Eesti MTÜ tegevjuht

Vahetusaasta mõju

YFU  pakub õpilastele võimalust teha oma uurimused ja lõputööd koolis just YFU põhjal. Viimati valminud uurimusest selgunud kommentaarid, miks soovitada vahetusaasta kogemust ka teistele: 
1. Vahetusaasta muudab maailmapilti ja tegutsemistahet ning aktiivseid ja laia silmaringiga inimesi on Eestis väga vaja.
2. Vahetusaasta näitab elu teisi tahke. Kõik ei ela, suhtle ega käitu nii nagu eestlased.
3. Keeleoskus, mis annab tõuke eduks.
4. Vahetusaasta paneb proovile, loksutab prioriteedid paika ja õpetab paremini nägema suuremat pilti.
5. Paneb vaatama igapäevaelule ja kodumaale teise pilguga.
6. Vahetusaasta aitab tulevases elus kaasa just tänu oskusele teha valikuid.

Suurim kasutegur on väärtuslik isiklik kogemus, mis on seotud tugeva sisuga. Vastupidiselt vabale aastale või reisimisele oli minu keeleõpe ja muu areng seotud konkreetse sisuga - inimestega, kultuuriga - kõike õppisin läbi kogemuste ja selline õppimine on palju sügavam ja püsivam.

Saale Kaubi, Tallinna Prantsuse Lütseum, “Vahetusaasta mõju edasisele töö-ja elukäigule”, uurimistöö, 2015.

2014. aastal valminud uurimus selgitas välja YFU vahetusaasta (ja/või vabatahtliku töö kogemuse) üldise mõju inimese edasisele töö-ja elukäigule ning valikutele. Vahetusaasta mõju hindas 83% vastanutes suurekst.  

YFU vahetusaasta positiivset mõju toodi välja eriala, kooli ja karjääri valikule, oma kutsumuse leidmisele, isiksuse arengule, paremaks inimeseks saamisele ja enda tundmaõppimisele, väärtushinnangute muutumisele, töökoha saamisele tänu YFU kogemusele, keele õppimisele, julgusele (proovida, tegutseda), avatusele, vabatahtliku töö kogemusele, oma tugevuste ja nõrkuste tajumisele jne.

Vahetusaastal kodust eemal olemine ühele puberteedieas noorukile on parim asi, mis üldse juhtuda saab. See kasvatab selle noore paugupealt täiskasvanuks.

Vabatahtlik töö on konkreetse hilisema töö- ja elukäigu mõttes minu meelest palju olulisemgi. Kõik need kogemused, mida YFU pakub meeskonnatöös, korraldamises, juhtimises, psühholoogias jne, ikka annavad juurde, lisaks teevad selgeks, mida meeldib teha ja mida mitte.

Reeli Lonks, MTÜ YFU Eesti, “Hinda oma YFU kogemust” tulemused ja ülevaatlik kokkuvõte, küsitlus YFU endiste vahetusõpilaste seas, 2014.

Toetajate otsimine annab noorele praktilise kogemuse kogu eluks

YFU kaudu saavad vahetusaastale minna 16-18 aastased noored, kellel jagub piisavalt maailma avastamise julgust ja tahet. Et vahetuaasta ei jääks majanduslike võimaluste taha, otsivad ettevõtlikud noored lahendusi loovate heategevusprojektide ja annetuste kogumise kaudu. Enne vahetusaastale minekut läbivad õpilased ka YFU vabatahtlike poolt läbi viidava toetajate otsimise koolituse. Koolituse läbimine ja toetajate iseseisev otsimine on noorele suur kogemus. Noored õpivad tundma Eesti ärimaastikku, arendavad ettevõtlikkust, omandavad suhtlemisjulgust, planeerimisoskust, selget eneseväljendust ja palju muud eluks vajalikku.

Minu jaoks isiklikult suurim väärtus oli see, et ma õppisin tundma Eesti väärtust ja mõistma, et õnn või edu ei olene kohast vaid sinust enesest.

YFU fond Uks Maailma

 Annetustele ja meenete müügile toetuv stipendiumifond uute YFU Eesti õpilaste toetuseks. Peamised püsiannetajad on YFU vilistlased - endised vahetusõpilased ja tänased vabatahtlikud.

Suur tänu, et aitad jätkata aitamise traditsiooni!

Loome koos aitamise traditsiooni. Põhjuseid on mitmeid:
Sest heategu teeb meele heaks. Igasse päeva üks heategu!
Sest on võimalik, et üks päev on just need meie toetatud ettevõtlikud noored omandanud kogemusi, mis aitavad leida uudseid lahendusi ja muudavad seeläbi meie elu paremaks.
Kes täna on stipendiumi saajad, on tulevikus ise toetajad.