Arendusprojektid

Nutikas YFU

Projekt: Nutikas YFU
Rahastaja: siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Toetussumma: 9457,44 eurot
Abikõlbulikkuse periood: 01.05.2015 - 31.08.2016

Eesmärk:
Loodud on ressursisäästlik ja ajakohane IT lahendus YFU vabatahtlike kompetentside, vabatahtliku töö võimaluste ja ootuste kaardistamiseks, mille kaudu:
1. paraneb juhtimisvõimekus läbi operatiivse ülevaate saamise organisatsiooni ressurssidest.
2. efektiivistub vabatahtlike kaasamine, sh väheaktiivsete liikmete tagasi toomine.
3. optimeeritakse materiaalsete ressursside kasutamist.

Lühikokkuvõte:
YFU Eesti MTÜ väärtuseks on inimesed. YFU Eesti liikmeskonda kuulub 559 inimest, kes enamasti panustavad organisatsiooni arengusse vabatahtlikena (igal aastal lisandub ligikaudu 80 uut vabatahtlikku). Potentsiaal on veelgi suurem, YFUga on vahetusaastal käinud kokku 1300 õpilast, välisõpilasi vastu võtnud Eesti peresid on üle 300. Seetõttu on suure tähelepanu all vabatahtlike kaasamine, arendamine, toetamine ja hoidmine.  Käesoleva projekti raames luuakse vajaduspõhine ja käepärane IT lahendus, mille abil kaardistatakse YFU kogukonna kompetentsid ning kaasatakse ajakohase info abil ressursisäästlikult. IT lahendus on kui tööriist, mis võimaldab leida huvide ja kogemuste põhiselt mentoreid, mõttekaaslasi, huvigruppe või koostööpartnereid ehk loob ühenduslülierineva kogemuse- ja aktiivsusega vabatahtlike vahel.

Projekti juht: Airika Torn  (airika@yfu.ee)
Projekti meeskond: Kreete Tammaru, (kreete@yfu.ee), Kadri Eensalu (kadri@yfu.ee)KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks