Perede koolitus

YFU programmiga liitunud peredel on kohustuslik läbida vastuvõtvate perede koolitus, mis toimub juuli lõpus või augusti alguses enne uue pereliikme saabumist.

Miks on selline koolitus vajalik?

YFU Eesti eesmärk ei ole teie perele õpetada, kuidas lapsi kasvatada, vaid heita üheskoos pilk eelolevale YFU-aastale, rääkida selgeks administratiivsed küsimused, YFU reeglid ning kõik muu. Lisaväärtusena tasub kindlasti mainida teiste vahetusperekondade tundmaõppimist ning kindlustunnet, et teie pere ei ole YFUga kunagi üksi!

Koolitajateks on YFU Eesti kontor ja meie vabatahtlikud, kel kõigil on seljataga kas vastuvõtva pere või vahetusõpilaseks olemise kogemus. Lisaks praktilistele teemadele ja info jagamisele on aega diskussioonideks ja küsimusteks vestlusringis just vahetu kogemuse osaliseks saanud vabatahtlikega. Koolituspäev toimub nädalavahetusel ning osalema ootame kõiki pereliikmeid.

Ka pärast koolitust ei jäta YFU teid aasta jooksul omapead. Kohtumisi toimub aasta ringi ning lisaks sellele on igal perel ja vahetusõpilasel tugiisik, kes on teile toeks ning valmis teiega jagama vahetusaasta kogemusi ja rõõme. Tugiisikuks on endised vastuvõtvad perekonnad, kel omal vahetuspereks olemise kogemus juba olemas ning YFU tugiisikute koolituski läbitud.