Kodukülastus

Olles tutvunud teie pereankeediga, võtame teiega ühendust ning lepime kokku teie pere kodukülastuse.

Kodukülastusel arutleme põhjalikult, mida tähendab vahetusõpilase perekonda võtmine. Kodukülastajatele võib teha põgusa ringkäigu majas, et saada ülevaade vahetusõpilase tulevasest kodust. Pärast kodukülastust otsustame, kas teie pere sobib vahetuspereks ning kas te mõistate YFU ideed ja eesmärke.

Meie jaoks on oluline, et kohtumisel osaleks kogu perekond, sest vahetusõpilase võtmine puudutab kogu perekonda, mõnikord ka neid liikmeid, kes kodus enam ei ela.

Kodukülastust viivad läbi YFU vabatahtlikud – endised vastuvõtvad perekonnad ja vahetusõpilased. Üheskoos jagatakse ning vahetatakse kogemusi ning üldjuhul kujuneb kodukülastusest mõnus paaritunnine vestlus. Külastusi viime läbi perele sobival ajal k.a. tööpäevade õhtutel ja nädalavahetustel.