Küsimused ja vastused

Kuidas otsustatakse, millisesse kooli õpilane Eestis läheb?

Vahetusõpilased käivad üldjuhul samas koolis, kus pere lapsed, kodule lähimas koolis või pere poolt soovitatud koolis. YFU Eesti ei saa garanteerida õpilasele kindlas koolis kohta, kui klassid on täis või kui kool ei ole koostööks valmis.
Kui vahetusõpilane on tulnud Eestisse kas muusika-, kunsti- või filmiprogrammiga, siis valitakse sobiv kool koostöös YFU Eestiga. Kooliga teeb kokkulepped õpilaste vastuvõtmiseks YFU kontor.

Kes annab vahetusõpilasele aasta jooksul taskuraha?

Õpilastele saadavad iga kuu taskuraha (soovitavalt 150 – 200 € kuus) nende pärisvanemad, mille eest lapsed tasuvad ka oma bussisõidud ja kooliraamatud. Pere lepib muud raha puudutavad reeglid õpilasega ise kokku.

Kas vahetusõpilased vajavad Eestisse tulekuks viisat?

Schengeni viisaruumis elavad õpilased saavad tulla Eestisse viisata ning siin olles registreeritakse nad kohalikus omavalitsuses ning neile väljastatakse Eesti ID-kaart 11 kuuks.

Väljastpoolt Euroopa Liitu tulevad õpilased jagunevad:
1) Viisavabalt Eestis 90 päeva. Elamisluba koostöös YFU kontoriga taotletakse kohalikus kodakondsus - ja migratsiooniameti büroos.
2) Õpilased, kes vajavad Eestisse reisimiseks viisat, taotlevad seda koostöös YFU Eesti ja välispartneriga, neile taotletakse elamisluba lähimas Eesti saatkonnas.

Oluline on meeles pidada, et enne vahetusaasta lõppu tuleb lapsed kohalikus omavalitsuses taas välja registreerida.

Kas õpilased on kindlustatud?

Euroopa Liidu õpilased tulevad siia üldise ravikindlustusega ning üldjuhul on neil ka täiendav kindlustus, mis korvab muud kahjud. Väljastpoolt Euroopat saabuvad õpilased teevad kindlustuse YFU ametliku esindaja juures.

Milline on perede ettevalmistus vahetusaastaks?

Enne õpilaste saabumist Eestisse toimub peredele ühepäevane koolitus, kus endised pered jagavad oma kogemusi, räägitakse praktilistest teemadest ning on võimalik üheskoos saada vastused tekkinud küsimustele.

Kui palju YFU üritusi aasta vältel toimub?

YFU korraldab vahetusaasta jooksul kokkusaamisi nii peredele kui õpilastele ning eraldi on õpilastele mõeldud kohustuslikud seminarid. Vaata selle hooaja kalendrit.

Mis saab peredest peale vahetusaastat?

Peale vahetusaastat on kõigil peredel võimalus hakata YFU vabatahtlikuks. Üheks võimaluseks on liituda VAP klubi tegevustega. See koondab endas kõiki neid toredaid peresid, kes ei suuda YFUst lahkuda ning soovivad oma tegevusega toetada YFU Eesti tegevust.
Lisaks on kõigil peredel võimalus liituda tugiisiprogrammiga, mis võimaldab toetada uusi sissetulevaid õpilasi oma nõu ja jõuga ning aidata neil võtta oma vahetusaastast viimast.
YFU juurde jäämiseks on veel mitmeid võimalusi - hakata kodukäijaks ning külastada sealjuures vahetusperedeks saada soovivaid kodusid; perekohtumised ning alati on võimalik alustada ise millegi uue ja säravaga, mis toob kasu nii endale, sõpradele, YFU-le kui kogu Eestile.