Taotlemine

Vahetuspereks hakkamise tingimuseks on teie motivatsioon, see, et mõistate YFU ideed ja soovite anda endast parima vahetusaasta õnnestumiseks. Tihtipeale ei mõtiskle üks tavaline eestlane selle üle, mis teeb temast eestlase ja kuidas näevad teised kõrvalt eestlasi kui rahvust. Vahetusõpilase võtmisega oma perre avaneb aga võimalus seda kõike tajuda, õppida tundma iseennast, süveneda oma kultuuri ning samas ka õpilase kultuuri.

Kindlasti annab vahetuspereks olemine julgust juurde neile peredele, kel enda laps soovib aastaks laia maailma õppima minna. Aasta vältel nähakse kogu YFU süsteemi toimimist nii lähedalt kui võimalik ja seega ollakse kõigest teadlikud.

 

Kogu protsessi ajaline kestus taotlemise algusest kuni õpilase saabumiseni on äärmiselt individuaalne. Astmed on järgmised:

  • Pere täidab ära vahetuspereks hakkamise ANKEEDI (KLIKITAV) YFU Eesti kodulehel elektrooniliselt
  • Perega võetakse ühendust ja lepitakse kokku kodukülastuse aeg
  • Toimub kodukülastus
  • YFU annab vastuse pereks sobivuse kohta. Jaatava vastuse korral leitakse koostöös YFUga perre sobivaim õpilane
  • Sõlmitakse koostööleping perekonna ja YFU Eesti vahel
  • Perele edastatakse õpilase ja õpilasele pere kontaktid. Omavaheline suhtlus võib alata
  • Juulis/augustis toimub peredele 1 ­päevane koolitus

Selle ankeediga näitad üles huvi meie programmi vastu ning saad liidetud meie infovoogu!

Ankeedi esitaja andmed
[recaptcha size:compact]

Küsimused ja vastused

Milline on perede ettevalmistus vahetusaastaks?

Enne õpilaste saabumist Eestisse toimub peredele ühepäevane koolitus, kus endised pered jagavad oma kogemusi, räägitakse praktilistest teemadest ning on võimalik üheskoos saada vastused tekkinud küsimustele.

Kes annab vahetusõpilasele aasta jooksul taskuraha?

Õpilastele saadavad iga kuu taskuraha (soovitavalt 150 – 200 € kuus) nende pärisvanemad, mille eest lapsed tasuvad ka oma bussisõidud ja kooliraamatud. Pere lepib muud raha puudutavad reeglid õpilasega ise kokku.

Kas õpilased on kindlustatud?

Euroopa Liidu õpilased tulevad siia üldise ravikindlustusega ning üldjuhul on neil ka täiendav kindlustus, mis korvab muud kahjud. Väljastpoolt Euroopat saabuvad õpilased teevad kindlustuse YFU ametliku esindaja juures.