YFU kogemus

YFU on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt loodud algatuse Huvitav kool partnerorganisatsioon. Algatuse eesmärgiks on muuta iga kool huvitavaks õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja sõpradele.
YFU pakub noorele enamat, kui vahetusaastaga koheselt seostuvad põnev kultuurikogemus ja keeleõppevõimalus välismaal. Õpilasvahetuses osalemine toetab kõigi aine- ja valdkonnaüleste teadmiste, oskuste ning hoiakute arengut, mis on olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel ning mille saavutamist eeldab noorelt ka riiklik õppekava.
Sandra Fomotškin, kommunikatsiooni koordinaator, Haridus- ja Teadusministeerium. Artikkel täismahus SIIN.

YFUs on mitmekülgne kogemus:

  • Eestist on käinud õppimas välisriikides üle 1300 õpilase, kellel on kokku üle 30 riigist saadud väliskogemus.
  • Eestis on igal õppeaastal üle 30 välisõpilase erinevatest maailma riikidest, kes saavad jagada huvitavaid fakte oma kultuurist, tutvustada oma keelt, maad ja roogasid.
  • On pered, kelle juures on elanud mõni välisõpilane ning pered, kelle enda lapsed on välismaal pikemat aega õppinud. Nemad oskavad rääkida, mida head tõi endaga kaasa oma lapse välismaale saatmine või Eestisse saabunud välisõpilase vastu võtmine.
  • Iga neljas YFUga vahetusaastale minev õpilane rahastab enda vahetusaastat kas täielikult või osaliselt toetajate abiga. YFUl on 20 aastat toetajate otsimise kogemusi.